Het was vrijdag gezellig druk bij de lunch in buurtrestaurant Terra Nova in Wateringen.
Het was vrijdag gezellig druk bij de lunch in buurtrestaurant Terra Nova in Wateringen. (Foto: MB)

Groter beroep op maatschappelijk vangnet door dure tijden

Algemeen

Ook in het welvarende Westland zijn er genoeg mensen die financieel niet meer rond kunnen komen. Maatschappelijke organisaties merken dat er meer vraag is naar ondersteuning, of het nu een goedkope maaltijd betreft of een bijdrage aan de energiekosten.

Door Martha Barendse

Waar kun je terecht voor gratis spullen of een goedkope maaltijd? Door de hoge prijzen van energie en boodschappen vraagt een toenemend aantal Westlanders zich dat nu af. Een bekende organisatie is de Voedselbank, waar huishoudens met een inkomen onder een bepaald normbedrag terecht kunnen. “Sinds september neem het aantal klanten flink toe, net als in de rest van Nederland,” meldt Aart Quak. “We voorzien nu circa 170 huishoudens van gratis boodschappen. Dat komt neer op ongeveer 550 personen.” De Voedselbank is de enige organisatie die structureel gratis spullen uitdeelt. “Hoewel er nu ook meer kleinere initiatieven vanuit de bevolking komen.”

Wie een goedkope maaltijd én gezelschap zoekt, kan gaan eten bij de buurtrestaurants van Bijmekaar.nl. Samen met partnerorganisaties zorgt Vitis Welzijn in wijkgebouwen van veel Westlandse dorpskernen regelmatig voor een diner voor € 6,50 of een lunch voor € 5. Het belangrijkste doel van deze buurtrestaurants is mensen elkaar laten ontmoeten.

“Als iemand ook dat bedrag te veel vindt betalen wij het,” zegt Ad Koornneef, secretaris van de diaconiegroep van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Eenmaal per week biedt deze kerk ook een buurtrestaurant. Koornneef wijst ook op de actie ‘Westland geeft Warmte’, waar onder andere kerken bij betrokken zijn. “Het doel hiervan is geld inzamelen bij particulieren en bedrijven voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Dit fonds zorgt ervoor dat het geld terechtkomt bij mensen die de energiecompensatie het hardst nodig hebben.” Hij constateert dat hier steeds meer aanvragen voor komen.

MUP’s

De gemeente benadert sinds enkele weken het publiek met de campagne ‘Hulp bij Geldzorgen’. Op de website wordt doorverwezen naar compensatieregelingen voor energiekosten en specifieke minimaregelingen, maar ook naar schuldhulpverlening. Er is echt passende hulp voor iedereen, stelt de gemeente. Ze werkt hierin samen met Vitis Welzijn en Schuldhulpmaatje Westland. Deze schuldhulpverlening in het Westland is in handen van stichting Voor Elkaar Westland. Circa 45 vrijwilligers, de zogeheten maatjes, bieden praktische ondersteuning bij financiële problemen en helpen de weg te vinden naar de juiste instanties. Coördinator Marian de Kiewit zegt dat het aantal aanvragen tegen verwachting in achterblijft. “We zitten nu op het niveau van voor corona. Vanwege de campagne verwachtten we nu een toename, maar het ligt gevoelig, de drempel blijft hoog in het Westland.”

De gemeente biedt in samenwerking met het Armoedefonds ook hulp in natura: sinds maart kunnen meisjes en vrouwen gratis maandverband en tampons verkrijgen op een van de MUP’s, de ‘menstruatieproducten uitgifte punten’, zoals de Voedselbank en enkele scholen en bibliotheken. Dit landelijk initiatief is een succes in het Westland. Ook via de Voedselbank maken vrouwen hier graag gebruik van, aldus Aart Quak.

Warmte Project

Het sociale netwerk in het Westland is sterk. Er vinden veel activiteiten plaats om eenzaamheid tegen te gaan, zoals de ‘open eettafels’ van Vitis Welzijn waar veel ouderen gebruik van maken of het vrijwilligersplatform Westland voor Elkaar, waar diensten gekoppeld worden aan hulpvragers. Hulp bij financiële problemen is een relatief nieuw verschijnsel, zeggen de hulpverleners, maar ook deze problemen kunnen tot een sociaal isolement leiden. Vanuit die gedachte denken de Naaldwijkse kerken er over om tot actie over te gaan met het ‘Winter Warmte Project’. Hiermee willen de kerken aan streekgenoten een verwarmde ruimte bieden met gratis koffie, thee, soep en wifi, een plek voor aanspraak of een spelletje. Binnenkort beslist de Raad van Kerken Naaldwijk of dit project doorgaat.

Afbeelding
50 ton oud ijzer voor Malle Pietjes Algemeen 27 jan, 19:43
Afbeelding
Scholieren ISW knappen verwaarloosde tuintjes op Algemeen 27 jan, 14:51
Afbeelding
Iets extra voor minima Algemeen 27 jan, 13:22
Afbeelding
Ontwerpteam Expeditie in Poeldijk is bekend Algemeen 27 jan, 12:41
Afbeelding
Fonds 1818 deelt in 2022 circa € 480.000 uit in Westland Algemeen 27 jan, 12:11
Afbeelding
Voorleesontbijt met burgemeester en wethouders Algemeen 27 jan, 11:23
Afbeelding
Stolze gesetteld naar nieuw hoofdkantoor Algemeen 27 jan, 10:56
Afbeelding
Jutta Leerdam en Niels Dijkshoorn winnen Westlandse Sportprijzen 2022 Sport 26 jan, 22:18
Afbeelding
Varend Corso Westland trapt editie 2023 af Algemeen 26 jan, 21:16
Afbeelding
Honsels Harmonie houdt bazar Algemeen 26 jan, 21:03
Afbeelding
De Naald zoekt Westlandse dichters voor Lezersfeest Algemeen 26 jan, 21:00
Afbeelding
'Oplossing Heuls parkeerprobleem nabij' Algemeen 26 jan, 20:40
Afbeelding
Nieuwe conservator Westlands Museum: 'Zonder tuinbouwachtergrond heb je een frisse blik' Algemeen 26 jan, 19:09