‘Waarom grijpt Westland naast provinciaal geld voor OV?’

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Archief)

De provincie steekt € 4,8 miljard in het openbaar vervoer in Zuid-Holland, maar Westland komt er bekaaid van af. Dat vindt Westland Verstandig. De fractie vraagt zich af of het college wel voldoende inzet gepleegd heeft om geld binnen te halen.

“Bushaltes te ver van woningen en woonwijken, te weinig bushaltes, niet overdekte bushaltes en nog steeds de slechte situatie in Monster waar de bussen nog steeds rondom Monster rijden”, somt fractievoorzitter Peter Duijsens op. Dat staat in schril contrast met de injectie van de provincie “[...] waarbij onder andere Rijswijk een buitenstation voor het railvervoer krijgt, Schiedam Kethel een nieuw treinstation, in Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark nieuwe haltes komen, terwijl Westland in het geheel niet in het verhaal voorkomt.

Duijsens meldt dat de gemeenten die profiteren van het geld laten weten dat zij een grote inspanning hebben verricht bij de Provincie en de Metropoolregio om dit gerealiseerd te krijgen. “Westland ontbreekt op dit podium.”

Zijn fractie wil weten waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is van dit soort injecties en waarom de gemeente Westland hierin niet betrokken is terwijl ‘steeds’ wordt gemeld dat er geen geld is om het openbaar vervoer van en naar Westland te verbeteren.