Herontwikkeling Aloysiusschool

Algemeen
De Aloysiusschool in Monster.
De Aloysiusschool in Monster. (Foto: PR)

De Aloysiusschool in Monster wordt herontwikkeld. Dat gebeurt nadat de Westlandse gemeenteraad woensdagavond een motie van GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, VVD en PvdA unaniem heeft aangenomen.

De Aloysiusschool wordt getransformeerd tot een wooncomplex voor jongeren met een speciale zorgvraag of ondersteuning.

Het plan voor de bouw van woningen voor jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag bestaat al zes jaar. Eerder werd gesproken over sloop en nieuwbouw op de locatie. Dat proces zou veel te lang duren; slopen stuit op veel weerstand. Nu is het de bedoeling het pand om te bouwen van school naar wooncomplex.

GBW-wethouder Michiel Ferwerda (Bouwen en gebiedsontwikkeling) heeft geen bezwaar tegen de motie en houdt de raad op de hoogte over het nieuwe plan dat nog wordt getoetst.