Voedselbank Haaglanden krijgt weer voedzaam voedsel

Algemeen
Afbeelding
(Foto: PR)

De Voedselbank Haaglanden met het distributiecentrum aan de Lierseweg in Wateringen, zegt weer meer voedzaam voedsel binnen te krijgen. Dankzij giften kan zij ook basisingrediënten kopen, een nieuw fenomeen voor de Voedselbank.

door Evelyne Lammerding

Vrijwilligers van het distributiecentrum luidden in oktober de noodklok over voedseltekorten. Tijdens een rondleiding was te zien dat dozen met chips en Mars zich tot aan het plafond van de hal opstapelden, maar dat de koelcel met groenten en fruit karig was gevuld. De vrijwilligers maakten zich zorgen; als die trend zou doorzetten, zou het onmogelijk worden verantwoorde voedselpakketten samen te stellen.

Woordvoerder Henk Baars constateert dat de voedzame producten nu weer meer binnenkomen. “De publiciteit die er aan is gegeven, speelt daarin mee,’’ zegt hij.

Inkopen

Het distributiecentrum zat met nog een ander punt: De basisingrediënten – rijst en spaghetti - werden niet meer gedoneerd. Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de Voedselbank, moest die deze levensmiddelen kopen.

Baars hikte er even tegenaan, was op zoek naar een inkoper met ervaring die op vrijwillige basis voor het distributiecentrum wilde inkopen, want handelen is niet het vak van de theoloog. “We hebben rond die tijd een inkoper gevonden,’’ klinkt het opgelucht aan de andere kant van de telefoon.

“Het bijkopen gaat. Bedrijven zijn een beetje toeschietelijk. Gelukkig hebben we veel geld gekregen waarmee we grote hoeveelheden rijst en spaghetti kunnen inkopen. Dat is niet zo makkelijk te krijgen. Soms haal je de ingrediënten helemaal uit Duitsland. Maar het gaat. En ja, het gaat ook snel op.’’

Klantentoename

Terwijl de Voedselbank Haaglanden eind vorig jaar de noodklok luidde over tekorten, steeg het aantal klanten die zij van voedsel voorziet. “Tussen september en januari kregen wij er honderden klanten bij. We zitten momenteel op 2650 klanten als ik het heb over de regio. Dan praat ik over Rijswijk, Zoetermeer en Den Haag,’’ aldus Baars die opmerkt dat Voedselbank Haaglanden altijd op zoek is naar vrijwilligers vanwege de hoge roulatie.

Hoewel hij de laatste twee weken geen extra klanten zag, durft hij nog niet te spreken van een stabilisatie. “De hulpverleningsinstanties waren ook even dicht. De aanmeldingen schorten daardoor op.’’

In Westland heeft de Voedselbank niet aan de bel getrokken toen er in september nog maar weinig was te vinden in de opslag, zegt de voorzitter van de Westlandse Voedselbank, Aart Quak.

“We zagen een toename van klanten als gevolg van de inflatie en de energiekosten. Dat werd breed uitgemeten en Westlandse particulieren, bedrijven, kerken en scholen reageerden heel snel.’’

Dankzij al die lokale initiatieven kwamen er in rap tempo ‘behoorlijk wat’ producten bij in de Westlandse opslag. Tegelijkertijd zag de Westlandse Voedselbank het aantal klanten van september tot Kerst met vijftig toenemen van honderdveertig naar honderdnegentig. Omdat het om huishoudens gaat, voedt de Voedselbank zo’n zeshonderd monden in Westland, houdt Quak voor.

“Met name in oktober en november kwamen er veel extra klanten,’’ zegt Quak. “Wij hebben tijdens die toename de mensen kunnen blijven voorzien van acceptabele pakketten met producten uit de schijf van vijf.’’

Quak hoopt dat onder meer het energieplafond zal bijdragen aan minder snelle stijging van het aantal klanten, of tot stabilisatie. “Maar je weet nu niet waar het allemaal naar toe gaat,’’ zegt hij, doelend op onder meer de inflatie en de gasprijzen.

Evenwichtige spreiding

Over de donatie van de levensmiddelen is bekend dat de animo om te schenken in december ligt, als de kerstgedachte volop speelt. Quak die zich ook bezighoudt met de coördinatie, is scherp op een evenwichtige spreiding. “Nu krijgen wij minder dan in november en december. Ik heb geprobeerd een aantal donaties door te schuiven, zodat we niet alles in december krijgen, ook in verband met de opslagruimte. Met sommige donateurs spreek ik af dat zij hun donatie uitstellen tot januari, februari of maart. Niet iedereen wil dat, en het moet ook niet, maar als je het uitlegt, wordt het wel begrepen en willen sommige donateurs die grote partijen aanbieden, wel later doneren.’’

De Voedselbank Westland wil het hele jaar door acceptabele pakketten samenstellen, met behoorlijke ‘consumenteneenheden’. “Vandaar de spreiding,’’ aldus Quak.