Iets extra voor minima

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

De individuele inkomenstoeslag voor minima in Westland wordt verruimd. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond 25 januari unaniem besloten. Een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks voor een verdere verruiming heeft het niet gehaald.

In Westland waren de bedragen voor de individuele inkomenstoeslag niet meer aangepast sinds 2015. Andere gemeenten verhoogden die toeslag wel in de afgelopen jaren.

Met de inflatie en de prijsstijgingen van de laatste tijd, heeft de Adviesraad Sociaal Domein Westland het gemeentebestuur geadviseerd de inkomenstoeslag voor minima dit jaar wel aan te passen. Huishoudens kunnen amper leven van het minimum.

De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. Alleenstaanden krijgen dit jaar 50 euro extra. Partners en gezinnen ontvangen 75 euro extra inkomenstoeslag.

Vanaf volgend jaar wordt de individuele inkomenstoeslag aangepast als de bijstandsnorm wordt geïndexeerd.

Verdere verruiming

D66 diende samen met de PvdA en GroenLinks een amendement in waarin zij een verdere verruiming van de regeling bepleitten. De fracties wilden de verhoging van de toeslag baseren op de aanpassingen van de bijstandsnorm tussen 2015 en nu. Dat zou betekenen dat alleenstaanden 90 euro erbij krijgen, alleenstaande ouders 115 en partners/gezinnen 125 euro.

Het CDA en de ChristenUnie/SGP stemden voor het amendement. WestlandVerstandig, LPF, GemeenteBelang Westland en de VVD die samen een meerderheid vormen, zagen dat niet zitten. Zij vinden dat de initiatiefnemers dan in de afgelopen jaren aan de bel hadden moeten trekken en vinden het voorstel van het college voldoende.

Daarmee stemde uiteindelijk de gehele gemeenteraad in met het collegevoorstel.