Waterman Natuurlijk! tot in maart in spanning

Algemeen
Afbeelding
(Foto: PR)

De bespreking van de toekomst van het Wateringse openluchtbad De Waterman in de gemeenteraad komt niet zoals de exploiterende stichting Waterman Natuurlijk! had verwacht deze maand, maar volgende maand op de politieke agenda.

Door Evelyne Lammerding

Voor de stichting is een snel begin van renovatie noodzakelijk; hoe langer het uitstel duurt, hoe onzekerder het voortbestaan van het bad. Dat zegt Leo Zwinkels, voorzitter van de stichting Waterman Natuurlijk!

Zwinkels had verwacht dat de commissie en de raad deze maand over De Waterman zouden praten en beslissen. Dat blijkt maart te zijn.

De wethouder en de fracties hebben twee weken geleden met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van het openluchtbad. Op basis van dat overleg werkt het college aan een raadsvoorstel. Dit voorstel komt in maart naar de commissie en de raad, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten.

Zwinkels is teleurgesteld. De Waterman is gebaat bij een snel besluit over een geldtekort dat door uitstel van uitvoering is ontstaan, legt hij uit.

2021

De gemeenteraad gaat in november 2020 akkoord met een investering van 2,6 miljoen euro. Daarna volgt een aantal keren uitstel van uitvoering.

“Er moest worden geschoven met geld om het krediet vrij te geven. Dat heeft heel lang geduurd. Toen kwam er een second opinion die we moesten afwachten,’’ schetst algemeen bestuurslid Jan van Rossum een paar oorzaken voor uitstel van werkzaamheden.

Zwinkels wijst op moeizame onderhandelingen; als hij in 2021 denkt dat de werkzaamheden in september beginnen, blijken gemeente en aannemers nog niet uitonderhandeld. Uiteindelijk is er een bedrijf dat het bad gaat renoveren en een bedrijf dat de technische installatie gaat vernieuwen. Waterman Natuurlijk! zit weer vol goede moed.

Het zwembad sluit in september 2022. Het bestuur gaat er in augustus nog vanuit dat het openluchtbad vanaf dat moment wordt gerenoveerd en in mei ’23 dit jaar weer open kan.

Tot nog toe is er niets gebeurd. De 2,6 miljoen euro is niet meer toereikend. Ingehaald door prijsstijgingen als gevolg van onder meer schaarste aan bouwmaterialen, is een tekort ontstaan van 1,7 tot 1,9 miljoen euro. De wethouder moet daarover overleggen met de gemeenteraad.

‘Andere insteek’

De stichting heeft gesproken met verantwoordelijk wethouder Anko Goudswaard (GBW, sport/recreatie en toerisme). “Hij heeft een andere insteek dan de vorige wethouder,’’ zegt Zwinkels.

Waar het eerder puur ging om de renovatie van het zwembad en de technische installatie, wil Goudswaard een toekomstbeeld van het complete complex, staat in een raadsinformatiebrief.

Hij schetst drie toekomstscenario’s voor De Waterman. Het eerste is de renovatie van bad en installatie met vernieuwing van de gebouwen.

Een tweede optie is vernieuwing van het gehele complex plus uitbreiding met commerciële voorzieningen zoals een sportschool, padelhal of horeca. De zonneweide wordt daarmee kleiner. Deze variant vereist nader onderzoek.

De totale investering voor de modernisering van De Waterman komen volgens gemeentelijke beramingen uit op 6,6 miljoen euro. “Dat is absurd aan het worden,’’ vindt Zwinkels.

De derde variant van de gemeente is de ultieme nachtmerrie van de stichting Waterman Natuurlijk: Sluiting van het openluchtbad.

“In de investering van 6,6 miljoen wordt het gebouw afgebroken en weer opgebouwd,’’ voegt Van Rossum toe. “Wordt dat een belemmering, dan hebben wij een plan.’’

Wateringse oplossing

De stichting heeft deze vierde optie in januari gepresenteerd aan de politiek. “Een sponsor wil op voorwaarden voor 250.000 euro de voorkant van de entree vernieuwen,’’ zegt Zwinkels. “Met vrijwilligers kunnen we ook veel zelf doen. We kunnen het dak vernieuwen en daarop nieuwe zonnepanelen leggen.’’

Uitbreiding van De Waterman met andere partijen blijft buiten beschouwing net als het vervangen van de gebouwen, zaken die de stichting niet voor haar rekening wil nemen.

Een beslissing over een oplossing van het geldtekort op korte termijn vindt de stichting in elk geval noodzakelijk, ook om de prijs niet nog verder te laten oplopen.

“Met een akkoord kunnen wij aan de slag en kan De Waterman in april 2024 open. Komt er geen akkoord, dan kunnen de gemeente en de aannemers nog van het project af. De situatie is weer onzeker,’’ aldus Zwinkels.