De 'bediensters', 1955.
De 'bediensters', 1955. (Foto: HV Wateringen)

Boekpresentatie Wateringen

dinsdag 12 december 2023 19:30

Het katholieke deel van Wateringen had van 1910 tot 1973 een eigen verenigingsgebouw. Hier oefenden de verenigingen als De Phoenix en St. Jan Baptist, hielden clubs als de Katholieke Arbeidersbeweging en de R.K. Middenstandsvereniging hun jaarvergaderingen en feestavonden en vierden de katholieke inwoners hun huwelijksfeesten en jubilea. De jeugd kreeg er een plek met dansavonden en optredens van Q65 en Golden Earring.

In de Herenstraat, naast de katholieke jongensschool, werd een houten gebouwtje neergezet dat in 1930 vervangen werd door een echt gebouw met een grote zaal: De Bond. Ruim veertig jaar lang was De Bond het hart van het katholieke leven in Wateringen, tot de ontzuiling kwam en het kerkbezoek terugliep. In 1973 werd De Bond gesloopt en vervangen door een supermarkt met woningen erboven.

Boekpresentatie

Over de rijke geschiedenis van De Bond verschijnt op 12 december een prachtig nieuw boek, geschreven door Frans Holtkamp en uitgegeven door de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul. Iedereen is welkom bij de boekpresentatie in Bibliotheek Wateringen, Dorpskade 3, om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht op info@hvwk.nl, voor 5 december.

Het boek kost 22,99 euro en bij voorintekening slechts 19,99 euro. Meer informatie staat op de website www.hvwk.nl, Facebook en Instagram.