Afbeelding
(Foto: PR)

Bridge- en klaverjasdrive Bij Barth

zaterdag 13 april 2024 12:45

De Stichting Bij Barth organiseert op zaterdagmiddag 13 april, 13.00 uur een bridge- en Klaverjasdrive in de Bartholomeuskerk te Poeldijk.

Ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen.

Iedere bridge- of klaverjasliefhebber kan zich uiterlijk tot woensdag 10 april aanmelden. De kosten voor deelname bedragen €25,- per koppel van twee personen. Dit is inclusief koffie, thee en hapjes tijdens deze drive. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de e-mail, om te bridgen via: bridgedrive@bijbarth.n en om te klaverjassen via klaverjasdrive@bijbarth.nl. Hierbij moeten deelnemers hun naam en die van hun medespeler(s) vermelden. Bij het bridgen is het van belang om aan te geven of iemand beginner, gevorderde of vergevorderde is. De deelname is definitief na betaling op rekeningnummer NL90 RABO 0356 5021 47, t.n.v. Stichting Bij Barth. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Jan van Dijk, telefoon: 06 - 40 91 75 65.

Stichting Vrienden Bij Barth

In het verleden organiseerde de Stichting Kerkenveiling dit evenement, maar de organisatie is nu in handen van de Stichting Vrienden Bij Barth. Deze Stichting heeft als doel om sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren en daarmee de Bartholomeuskerk als gemeenschapsgebouw voor de toekomst te behouden.

Wie dit goede doel wil steunen en wie graag bridge of klaverjas speelt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het evenement start om 12.45 uur Bij Barth, Bartholomeuskerk, Voorstraat 109, 2685 EK Poeldijk. Toegang bedraagt € 25,- per koppel, via bankrekening: NL90 RABO 0356 5021 47. Aanmelden kan via e-mail: bridgedrive@bijbarth.nl of klaverjasdrive@bijbarth.nl.