Afbeelding
(Foto: PR)

Lezing over Karen Amstrong in Uniecentrum ‘s-Gravenzande

woensdag 24 april 2024 10:30 tot 12:00

Op 24 april aanstaande staat een ochtend van verrijking en reflectie gepland, met een diepe duik in het werk van Karen Armstrong, een prominente schrijfster, spreekster en autoriteit op het gebied van het christendom, jodendom en de islam. Deze sessie, gehouden in het Uniecentrum in ‘s Gravenzande, zal worden geleid door Anja Schaafsma, een ervaren adviseur en trainer in het onderwijs en een gepassioneerde facilitator van lezingen en meditaties over zingeving en spiritualiteit.

Het programma omvat een beknopte verkenning van het leven van Karen Armstrong en haar inzet voor de Charter for Compassion. Deze charter, door haar geïnitieerd, benadrukt het belang van mededogen in het menselijk handelen en verbindt mensen van alle achtergronden en geloofsovertuigingen.

Centraal tijdens deze ochtend staat de verkenning van twee van Armstrongs boeken: ‘In naam van God’ en haar recente werk ‘De heilige natuur’. In ‘De heilige natuur’ onderzoekt Armstrong het idee dat gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis en in diverse culturen en religies, de natuur als heilig werd beschouwd. Ze betoogt dat de scheiding tussen mens en natuur, die haar oorsprong vond in de zeventiende eeuw, niet alleen een breuk was met eeuwenoude wijsheid, maar ook heeft bijgedragen aan de vernietiging van de natuur. Armstrong stelt dat om de dreigende milieuramp te voorkomen, een verandering in ons denken en voelen over onze natuurlijke omgeving noodzakelijk is.

Anja Schaafsma zal tijdens de sessie een presentatie geven over deze thema’s, waarna er ruimte is voor discussie en uitwisseling van gedachten.

Praktische info

Datum: 24 april 2024
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Uniecentrum, Langestraat 181, 2691 BE ‘s Gravenzande
Presentatie: Anja Schaafsma, Stadsklooster Delft