70 parochianen willen St. Josephkerk in Wateringen openhouden

Cultuur
'Mensen voelen zich niet gehoord.'
'Mensen voelen zich niet gehoord.' (Foto: Wikipedia)

Zeker 70 bezorgde parochianen hebben hun diepe zorgen geuit over de voorgenomen sluiting van de St. Josephkerk, beter bekend als de Kolenkit. Deze groep is vastberaden om de kerk open te houden en heeft aangegeven dat hun argumenten serieus en steekhoudend zijn.

De parochianen, waarvan 20 actief deelnamen aan hoorzittingen, uiten kritiek op het proces dat door het bisdom Rotterdam wordt gehanteerd. Ze beschouwen de hoorzittingen als een niet-participatieve en niet-democratische manier om kerksluitingen door te voeren. “Mensen voelen zich niet gehoord,” verklaarde een van de bezorgde parochianen. “Het bestuur dient een voorstel in, maar er lijkt geen ruimte te zijn voor sturing of correctie, zelfs als het een slecht besluit betreft.”

Financiële overwegingen spelen een cruciale rol in deze kwestie. Terwijl de St. Jan de Doper een tekort van €70.000 laat zien, blijkt de St. Josephkerk financieel gezond te zijn met een overschot van 15%. “Het lijkt krom dat er niets wordt gedaan met het erkende exploitatietekort van de ene kerk, terwijl de andere financieel gezond is,” voegde een andere bezorgde parochiaan toe.

Jongeren

Naast financiële aspecten benadrukken de parochianen het belang van de St. Josephkerk voor jongeren en jongerenkoren. Ze vinden dat de kerk een plek van thuis is en een essentiële rol speelt in het behouden van de jongere generaties binnen de geloofsgemeenschap. “Het negeren van jongeren lijkt demografisch gezien niet verstandig,” benadrukten ze.

Het negeren van jongeren lijkt demografisch gezien niet verstandig

De groep is van mening dat er behoefte is aan een heroverweging van traditionele denkwijzen, zoals het idee van een hoofdkerk en een monument. Ze wijzen op de mogelijkheden om monumenten een nieuwe bestemming te geven, aangezien de voorkeuren van mensen voor begraafplaatsen en traditionele gebouwen veranderen. Ook halen ze de Bartholomeuskerk in Poeldijk aan als voorbeeld van hoe het ook kan; dit gebouw wordt deels gebruikt voor culturele, niet-religieuze activiteiten.

Met het oog op de toekomst pleiten ze voor een gesprek tussen federatie Duin en Tuin onder leiding van moderator pastoor Jaap Steenvoorden, met als doel het verminderen van vieringen in Westland en het geleidelijk doorvoeren van kerksluitingen in de komende tien jaar, gebaseerd op grondig extern onderzoek.

Sluitingsproces stoppen

Terwijl de parochianen zich voorbereiden op vieringen tijdens Kerst en Oud en Nieuw, dringen ze erop aan dat het sluitingsproces van de St. Josephkerk wordt gestopt. “Er ligt nog geen definitief besluit vanuit het Bisdom,” benadrukten ze. “De verkoop van de Josephkerk is voorbarig, en we zijn bereid om een revisieverzoek in te dienen als dat nodig blijkt.”

Met vastberadenheid en overtuiging kijken ze uit naar verdere discussies in 2024 en hopen ze op een constructieve oplossing voor de toekomst van hun geloofsgemeenschap.