Creatief plan in Westland? Deadlines aanvragen subsidie in 2024 bekend

Cultuur
Musical de Druiventrap, een initiatief dat met ondersteuning van de regeling KCI werd opgevoerd.
Musical de Druiventrap, een initiatief dat met ondersteuning van de regeling KCI werd opgevoerd. (Foto: Hans Samwel)

De Regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) is een financiële ondersteuning voor Westlandse kleinschalige verbindende culturele activiteiten. De regeling van gemeente Westland ondersteunt kleinschalige culturele of kunstzinnige activiteiten in wijk, buurt of kern op financieel gebied. De deadlines van aanvragen in 2024 zijn nu bekend. De eerstvolgende is vrijdag 1 februari. 

Bij culturele of kunstzinnige activiteiten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een culturele high tea, een voorstelling maken samen met buurtbewoners of een kunstwerk voor een gezamenlijke ruimte. 

Actief deelnemen

“Kunst en cultuur bieden plezier, een fijne en leerzame ervaring én kunnen mensen vanuit diverse hoeken, milieus en leeftijden samenbrengen,” aldus Westland Cultuurweb, die deze subsidieregeling van gemeente Westland uitvoert. Voorwaarde van de culturele of kunstzinnige activiteit is dan ook dat ontmoeting en verbinding plaatsvindt tussen mensen doordat zij actief deelnemen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen.

Cultuurmakelaars van Cultuurweb kunnen meedenken in het proces ‘van idee naar aanvraag’ voordat het plan wordt ingediend. De regeling is bedoeld voor verenigingen, scholen, maatschappelijke en commerciële organisaties en bewoners die op buurt- of wijkniveau iets willen organiseren. 

Indiendata

De uiterste indiendata in 2024 zijn: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober en 1 december. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 1800 euro. Meer informatie over de regeling KCI is te vinden op de website van Westland Cultuurweb: www.westlandcultuurweb.nl.