Dit komt er op de plek van De Veiling in Poeldijk

Cultuur
De Veiling zal worden gesloopt. Wat komt er precies voor in de plaats?
De Veiling zal worden gesloopt. Wat komt er precies voor in de plaats? (Foto: DvE)

Het Westlands college van B en W wil dat het nieuwe gebouw dat op de plek van De Veiling in Poeldijk komt, wordt samengevoegd met De Expeditie; het nieuwe Tienercollege dat in de plaats komt van de middelbare school ISW Irenestraat en basisschool De Nieuwe Weg. In een raadsvoorstel dat 29 februari openbaar werd gemaakt zijn de precieze plannen te lezen.

De gebouwen van de ISW Irenestraat, De Nieuwe Weg en De Veiling zijn sterk verouderd, vindt het college. Daarom wordt De Veiling gesloopt. Het nieuwe gebouw De Expeditie dat daarvoor in de plek komt, moet lang meegaan als plek voor ‘Onderwijs en Ontmoeting’. Kinderen kunnen hier naar de kinderopvang, basisschool én middelbare school.

Overdag kunnen de ruimtes in het gebouw, met een oppervlakte van ruim 850 vierkante meter - ongeveer net zo groot als de grote en kleine zaal van de huidige Veiling samen - door de scholen worden gebruikt en ‘s avonds door het verenigingsleven. Ook kan er een bibliotheekvoorziening komen en is er ruimte voor sport.

Invulling

Concreet zou het gebouw als volgt kunnen worden gebruikt, blijkt uit het raadsvoorstel:

  • primair onderwijs (1709 vierkante meter)
  • voortgezet onderwijs (3731 vierkante meter)
  • sport (600 vierkante meter)
  • kinderopvang (473 vierkante meter)
  • nieuwe bibliotheekvoorziening (350 vierkante meter)
  • extra kinderopvang (320 vierkante meter)
  • extra ruimte voor culturele activiteiten en evenementen (300 vierkante meter)

Omwonenden

Op 11 december 2023 vond er een informatieavond plaats voor inwoners van Poeldijk. Hierop kwamen ook wat ideeën naar voren waar het college iets mee wil doen. Zoals een ruimte voor voorstellingen en exposities en misschien horeca-activiteiten. Er kwamen die avond ook zorgen ter sprake die leven bij de omwonenden. Die gingen vooral over de verkeers- en parkeerdruk. “De tips en aandachtspunten vanuit inwoners worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het Onderwijs en Ontmoetingscentrum”, belooft het college. 

Voorstander

Alle partners in de Expeditie en verenigingen in en gebruikers van de Veiling zijn in elk geval een voorstander van het nieuwe Onderwijs- en Ontmoetingscentrum, staat verder in het raadsvoorstel. Het gaat om onder meer ISW, WSKO en kinderopvangorganisatie Simba; maar ook om de bibliotheek, Pius X, Deo Sacrum en carnavalsvereniging de Blauwkonters.

Westland Verstandig

Ook de fractie Westland Verstandig is nu om, na eerder uitgesproken tegenstander te zijn geweest van de sloop van de huidige Veiling. Tegen AD verklaart fractievoorzitter Peter Duijsens: “We hebben er heel goed met de wethouder over gesproken en wij maken inderdaad een draai. Wij vinden het heel belangrijk dat de huidige gebruikers van De Veiling na de bouw van de nieuwe school ook weer in het gebouw terecht kunnen en de wethouder heeft ons die garantie gegeven. Tijdens de bouw worden ze ook goed opgevangen.”

Gebouw op

Het huidige gebouw van De Veiling is zo goed als op. Er waren weliswaar herstelwerkzaamheden in 2018 en 2022, naar aanleiding van een asbestsanering, maar die verbeterden de kwaliteit van het gebouw verder niet: de twee cultuurzalen kregen alleen een andere uitstraling en inrichting. Als de huidige Veiling toch opgeknapt zou worden, zou dat bijna 7 miljoen euro (€6.700.00) kosten. Ook zou er nog €877.000 moeten worden gestoken in achterstallig en direct noodzakelijk onderhoud. 

Twee vliegen in één klap

Het gebouw werd bovendien in 2023 maar beperkt gebruikt en daarom is er een exploitatietekort van €170.000 per jaar. Door de gebruikers, zoals culturele verenigingen, gebruik te laten maken van een gebouw waarin ook scholen gevestigd zijn, speelt dat niet meer: dan is er overdag geen leegstaand gebouw voor activiteiten en ‘s avonds geen leegstaand schoolgebouw. Twee vliegen in één klap, dus.

Door het op deze manier aan te pakken, hoeven 450 leerlingen van het ISW niet tijdelijk elders te worden gehuisvest. En er is nog een voordeel: het toekomstige schoolplein kan een ontmoetingsplek worden voor jongeren, die dan niet meer aangewezen zijn op de openbare speeltuin aan de Margrietlaan.

Nadelen

Het plan heeft ook wel wat nadelen: de huidige verenigingen die gebruikmaken van De Veiling moeten tijdelijk ergens anders een onderkomen vinden. Ook zullen er meer bezoekers en dus ook meer verkeer voor De Veiling zijn. Verder is het nog onduidelijk wat er met de WOS moet gebeuren. Het plan was dat de regionale omroep naar De Veiling zou verhuizen, maar dat gaat nu niet meer door. Terwijl de omroep wel weg moet van de huidige locatie in ‘s-Gravenzande, omdat daar vroeg of laat de Tweede Berkenflat komt.

Vervolg

De gemeenteraad moet het raadsvoorstel nog goedkeuren. Als de raad akkoord gaat, worden de plannen voor De Expeditie verder uitgewerkt. Dit gaat de gemeente doen in overleg met de partners, gebruikers van De Veiling en de inwoners van Poeldijk.