Tuinders Broekpolder gaan proef aan met regenwaterbassin

Duurzaamheid
Regenwater gebruiken in de glastuinbouw in plaats van grondwater kan zorgen dat er minder kans is op bodemverzakking en drinkwatertekort.
Regenwater gebruiken in de glastuinbouw in plaats van grondwater kan zorgen dat er minder kans is op bodemverzakking en drinkwatertekort. (Foto: Stockfoto)

Gezamenlijk regenwater in de ondergrond opslaan om het in droge tijden weer op te kunnen pompen voor gebruik, werkt dat voor de tuinders in het Westland? Dat gaan tien tuinders in Broekpolder binnenkort uitproberen met een pilotproject.

Om gewassen te kunnen bewateren, wordt nu gebruik gemaakt van grondwater in de glastuinbouw. Hierdoor kan er een drinkwatertekort ontstaan of kan de bodem verzakken. Ook ligt verzilting op de loer en kunnen er, als het dan wel flink regent, overstromingen komen. Als tuinders gebruik kunnen maken van ondergrondse opslag van regenwater, is er minder grondwater nodig, is het idee.  

Deze week ondertekend

Het besluit om hiermee te gaan experimenteren, werd op 18 april 2023 al genomen door gemeente Westland. Samen met ondernemers van de coöperatie Nature Water, het Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid-Holland en Stichting Kennis in Je Kas verricht de gemeente onderzoek naar een duurzame voorziening van gietwater en het tegengaan van verzilting en wateroverlast in Westland. Alle partijen ondertekenden deze week de intentieovereenkomst.

Doel van pilot

De gietwatervoorziening duurzamer maken, dat is de bedoeling. De pilot COASTAR Waterbank Westland, locatie Hooghe Beer, zoals-ie voluit heet, moet uitwijzen of een gezamenlijke opslag van regenwater voor tuinders een mogelijke manier is. Daarom komt er een gezamenlijk waterbassin, dat ook als berging te gebruiken is. Daarnaast zet men een waterbank op waarin onderlinge waterstromen te verrekenen zijn en elke tuinder dus voor het eigen verbruik betaalt.

De Hooghe Beer

Volgens onderzoek maakt het waterbankprincipe een goede kans als manier om de gietwatervoorziening te verduurzamen. Tien tuinders rond de Hooghe Beer in de Broekpolder gaan in dit pilotproject testen of het in de praktijk ook werkt. Hierbij kijken onderzoekers onder andere naar hoeveel water terug te winnen is en wat de effecten zijn op het grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast experimenteren ze met de opzet van het waterbankprincipe.

Belang van verduurzaming

Het verduurzamen van de gietwatervoorziening is belangrijk. Door de intentieverklaring te ondertekenen, geven de betrokkenen dat aan - ondernemers van de coöperatie, stichting Kennis in Je Kas en de overheidspartijen. De gemeente draagt hiervoor € 300.000,- bij uit de Westland Agenda III. Dit betreft een cofinanciering. “We gaan samen aan de slag met de uitvoering van het project!”