Natuurexpert dringt aan op structureel meer geld voor groen in Westland

Duurzaamheid
'Een grote boom geeft dezelfde verkoeling als acht airco’s', aldus Van Uffelen.
'Een grote boom geeft dezelfde verkoeling als acht airco’s', aldus Van Uffelen. (Foto: Archief)

Namens het Platform Groen Westland verzocht natuur- en milieuexpert Aad van Uffelen de Westlandse gemeenteraad vorige week om structureel meer geld opzij te leggen voor groen en verduurzaming. Hij deed dat tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin de Westlandse financiën werden besproken. “In augustus spreek ik weer in.”

Door Evelyne Lammerding

Het Platform Groen Westland is al jaren in gesprek met de gemeente over het groen- en natuurbeleid. “De leefomgeving moet gezond zijn om de mensen gezond te houden. Wij hebben een probleem met water en we hebben een probleem met hitte. Groen koelt. Een grote boom geeft dezelfde verkoeling als acht airco’s. Daarvoor moet je bodem in orde zijn. En daarom is insectenleven belangrijk,’’ doceert Van Uffelen. “Alles hangt samen en de mens is onderdeel van de natuur. Westland heeft 3 procent natuur binnen de gemeentegrenzen.’’

Een probleem met water en met hitte

Volgens de natuurkenner doet de gemeente Westland te weinig voor een gezonde leefomgeving. “Kijk naar Nijmegen. Die gemeente reserveert 4 procent van de jaarbegroting voor openbaar groen. Westland trekt jaarlijks 4 miljoen uit voor groen, ongeveer 1,4 procent van de begroting. In 2011 ging het nog om 6 miljoen voor groen. Op een kleinere begroting dan nu. Er gaat nu 2 miljoen extra naar groen. Maar dat is eenmalig. Er moet structureel meer geld naar groen,’’ bepleit hij.

Daarom sprak Van Uffelen in bij de gemeenteraad. Wat hem betreft neemt Westland vijftien jaar de tijd om van 1,4 procent naar - net als Nijmegen - 4 procent van de jaarbegroting te gaan voor groen. “Zo’n stap zet je niet ineens, over een langere periode is het te doen.’’

Gierzwaluw

Van Uffelen is blij met een recente ontdekking: de gierzwaluw is terug in het Heilige Geesthofje in Naaldwijk. “Zeven jaar geleden waren ze allemaal weg na de dakrenovatie. Van de week heb ik een stuk of tien gezien.’’

Van Uffelen is sinds drie jaar bezig met een gierzwaluwentelling in Naaldwijk. “Dit jaar heb ik ontdekt dat er veertig gierzwaluwnesten bij zijn gekomen, bovenop de veertig die er al waren.’’

Waar gierzwaluwen, maar ook huismussen, zwarte roodstaartjes en vleermuizen voorkomen, mag niet zomaar worden verduurzaamd. “Volgens de Wet natuurbescherming mag je de muren niet volspuiten met isolatiemateriaal of zonnepanelen op daken leggen,’’ zegt Van Uffelen.

Daarom is het nodig te weten welke soorten waar voorkomen. In een soortenmanagementplan (smp) wordt die inventarisatie in kaart gebracht.

Veel geld

Een ecologisch onderzoek aan een woning kost 5000 euro en duurt een jaar, weet Van Uffelen. “Niemand wil dat. Het isoleren van woningen gebeurt daardoor vaak illegaal. Controles zijn er niet. Als de omgevingsdienst Haaglanden weet dat er zonnepanelen liggen op een dak waar een van de soorten nestelt, gaan die zonnepanelen van het dak af.’’

Als de omgevingsdienst Haaglanden dat weet, gaan die zonnepanelen van het dak af

Utrecht werkt met een pre-smp, zegt van Uffelen. “De gemeente maakt dan een inventarisatie en plaatst nestkasten. Is een wijk in kaart gebracht en zijn de kasten geplaatst, dan kan de omgevingsdienst ontheffing verlenen voor verduurzaming van het hele onderzochte gebied.’’

De provincie Zuid-Holland neemt het Utrechtse model over, heeft de provincie hem laten weten. “Straks wordt de maatregel verplicht. Westland is wel begonnen met de smp, maar er is heel veel geld voor nodig. Dat kan je doen van de 2 miljoen extra.’’

Bomenaanplant

Om geen geld voor groen te verspillen benadrukt Van Uffelen dat het belangrijk is bij de aanplant van bomen tevoren te bekijken of de soort geschikt is voor de beoogde plek. En of de plek goed is om een boom te planten. Zijn bijvoorbeeld verschillende grondwerkzaamheden gepland, dan is het volgens hem verstandiger op die plek nog geen boom te planten. “Door graafwerkzaamheden ontstaat wortelaantasting.’’ Een boom leeft dan niet lang.

Ander voorbeeld: “Een boom die hoog wordt, moet je niet planten bij huizen met zonnepanelen. Dan gaan bewoners klagen over schaduw. Ga je snoeien, dan groeit hij harder terug en moet je snel weer snoeien. Dat kost allemaal geld. Plaats op zo’n plek een kleine boom. En neem bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen direct een ecologisch plan mee.’’

Van Uffelen spreekt de politiek volgende maand opnieuw aan.