Subsidie voor telers om hun footprint te berekenen

Duurzaamheid
'De berekening is geen waardeoordeel, maar geeft wel aan waar de grootste kansen liggen voor duurzaamheidsmaatregelen.'
'De berekening is geen waardeoordeel, maar geeft wel aan waar de grootste kansen liggen voor duurzaamheidsmaatregelen.' (Foto: Archief)

In een poging om de ecologische impact van landbouwproducten te meten en te begrijpen, kunnen telers in Greenport West-Holland nu tot het einde van 2023 subsidie aanvragen voor het berekenen van de milieuvoetafdruk van hun producten. Deze subsidie is mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, en de uitvoering van deze berekeningen is toevertrouwd aan Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability.

Binnen deze regeling krijgen maximaal drie telers per productgroep de kans om deel te nemen. Het voornaamste doel van deze subsidie is om een dieper inzicht te verschaffen in de milieuvoetafdruk van verschillende productcategorieën.

Haalbare milieuvoetafdruk

Het meten van de milieuvoetafdruk van tuinbouwproducten is de laatste tijd steeds relevanter geworden voor zowel producenten als afnemers. Het is van essentieel belang voor telers om te weten hoe duurzaam hun productieprocessen zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Tot op heden waren antwoorden op vragen als wat een haalbare milieuvoetafdruk per productgroep is en hoe individuele ondernemers presteren ten opzichte van hun collega’s soms moeilijk te verkrijgen.

Goedgekeurd

Om deze vragen te beantwoorden, hebben Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability een subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van een indicatieve benchmark, en deze aanvraag is goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland.

In ruil voor het anonimiseren van de resultaten in de benchmark krijgt een ondernemer een korting van €2.000,- om een milieuvoetafdrukberekening voor een product te laten uitvoeren. Deze berekening biedt inzicht in zestien milieu-impactcategorieën voor het jaar 2022, en de resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in de benchmark.

Kansen

Willem Kemmers van Greenport West-Holland merkt op: “We beginnen nu met een beperkt aantal berekeningen, maar dat geeft al wel een globaal inzicht in de milieu-impact van het tuinbouwcluster van die producten.” Henri Potze van Greenhouse Sustainability voegt toe: “De berekening is geen waardeoordeel, maar geeft wel aan waar de grootste kansen liggen voor duurzaamheidsmaatregelen.”

Deelnemen

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze regeling kunnen zich aanmelden bij Greenhouse Sustainability via sandra@greenhouse-sustainability.com. Houd er rekening mee dat er maximaal drie bedrijven per productgroep kunnen deelnemen.