Mogelijk toch een kerncentrale in de achtertuin van Westland

Duurzaamheid
Borssele, de plek waar al een kerncentrale staat, geldt als voorkeurslocatie.
Borssele, de plek waar al een kerncentrale staat, geldt als voorkeurslocatie. (Foto: Wikipedia)

Een kerncentrale vlak naast het Westland? Daar is reëel kans op, zo schrijven wethouders Varekamp en Van der Stee in een memo aan de commissie Bestuur & Economie. Het ministerie van Economische Zaken start binnenkort de procedure voor een definitieve locatiebepaling en betrekt daar ook de Rotterdamse buurgemeenten Voorne aan Zee en Westland in. “We bepalen niet, maar worden wel gehoord.” 

Door Esdor van Elten

Als onderdeel van de energietransitie overweegt het kabinet de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Borssele, de plek waar al een kerncentrale staat, geldt als voorkeurslocatie, maar het ministerie van Economische Zaken onderzoekt de mogelijkheid voor het bouwen van de centrales op de (eerste) Maasvlakte. Daar zijn meerdere redenen voor. 

Criteria

In tegenstelling tot Borssele is op de Maasvlakte een deel van de benodigde infrastructuur (met name het hoogspanningsnet) al aanwezig. Dat is één van de criteria voor een geschikte locatie. Bovendien biedt de Maasvlakte de mogelijkheid om de restwarmte van de centrale te gebruiken voor industrie of tuinbouw. Andere criteria zijn: de beschikking over een voldoende hoeveelheid koelwater en een ruime afstand van een dichtbevolkt gebied, (minimaal 5 km), waarbinnen met de mogelijkheid van snelle evacuatie van mensen rekening moet worden gehouden. Ook moet een bevolkingsomvang in de dichtstbevolkte sector op een afstand van 5 tot 20 km worden vermeden. En tenslotte moeten er geen negatieve effecten op natuurbeschermingsgebieden (flora en fauna) zijn. Bovendien, zo schrijven de wethouders, is de Maasvlakte een zogenaamd ‘waarborgingsgebied’. Dat houdt in dat op dergelijke gebieden geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de bouw van kerncentrales belemmeren of onmogelijk maken. Dat scheelt veel juridisch gedoe.

Nog geen Westlands standpunt

Als directe ‘buur’ van de Maasvlakte wordt de gemeente Westland betrokken bij de procedure. Dat betekent niet dat de gemeente meebeslist, maar ze wordt wel op de hoogte gehouden van de gang van zaken en mag zelf zaken inbrengen: “We ondersteunen bij het informeren van onze inwoners, bedrijven en organisaties en denken mee over de communicatiestrategie”, zo schrijven de wethouders. “Daarnaast wijzen we op overige projecten die van invloed zijn op de energietransitie en borgen deze samenhang.” Die communicatie zal plaatsvinden via de gemeentelijke website en via de lokale media. De gemeente Westland heeft over de eventuele komst van een kerncentrale op de Maasvlakte vooralsnog geen standpunt, zo zei wethouder Varekamp desgevraagd. Of die er komt hangt er vanaf. De memo stelt: “Uit onze informatieverstrekking zal duidelijk blijken dat de procedure vanuit het Rijk gecoördineerd wordt.”

Volgende stappen

Dat er nog geen standpunt is, is logisch, want de plannen zijn nog pril. Het ministerie heeft aangeboden om een informatieavond te organiseren voor de Westlandse gemeenteraad, mits daar behoefte aan bestaat. De komende maanden zullen wel stappen ondernomen worden. In de week van 18 maart wordt in Vlaardingen een informatieavond georganiseerd voor bewoners, bedrijven en organisaties in Westland. Eerder al, op 23 februari, wordt het zogenaamde Voornemen- en participatieplan (VenP), waarin de plannen en de procedure worden toegelicht, ter inzage gelegd, zodat wie zich belanghebbende voelt kan reageren. Het plan en het definitieve onderzoek naar de locaties moet in de zomer van 2024 klaar zijn. Daarna volgen nieuwe stappen tot de definitieve beslissing.