10 ruimtelijke dilemma’s in onze regio volgens Westland en andere gemeenten

Gemeentenieuws
Overhandiging van de Handreiking waarin de 10 ruimtelijke uitdagingen op een rij zijn gezet in het Haagse Strijkijzer.
Overhandiging van de Handreiking waarin de 10 ruimtelijke uitdagingen op een rij zijn gezet in het Haagse Strijkijzer. (Foto: Frank Jansen)

Negen gemeenten in de Haagse regio, waaronder gemeente Westland, hebben samen met het Hoogheemraadschap van Delfland op woensdag 12 juli een handreiking aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. Hierin staan 10 grote opgaven waar we mee om moeten zien te gaan binnen de beperkte ruimte van onze regio. De handreiking dient als bouwsteen voor die ‘ruimtelijke puzzel’.

De gemeenten zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke uitdagingen van de toekomst in onze regio alleen kunnen worden opgelost als zij samenwerken met waterschappen, provincie en het Rijk. Hoe komt er een juiste balans in de bestaande ruimte tussen natuur, water, woningen en werk? Die vraag staat centraal in het document ‘Ruimtelijke puzzel – Handreiking Haagse regio’, die alle samenwerkende partijen op woensdag 12 juli aanboden aan de provincie.

Samenwerking

De handreiking is opgesteld door de gemeenten Westland, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Het is het begin van een samenwerking om de ruimtelijke vraagstukken, in de handreiking dilemma’s genoemd, verder uit te werken.

Dicht bebouwd

We wonen in een gebied met veel uitdagingen: het is hier dicht bebouwd en de gemeenten die aan elkaar grenzen lopen qua bebouwing in elkaar over. Tegelijkertijd vinden we natuur en water belangrijk, maar er moet binnen de beperkte ruimte ook gewoond en gewerkt worden. “Dat betekent samen creatief naar oplossingen kijken waarbij we de aantrekkelijkheid van de regio (be)houden en waar mogelijk verbeteren,” aldus gemeente Westland.

Aantrekkelijke regio

De gemeenten en het Hoogheemraadschap zijn het met elkaar eens dat voor een aantrekkelijke regio, ook in de toekomst, meer nodig is. De 10 ruimtelijke dilemma’s waar zij zowel uitdagingen als oplossingsrichtingen voor zien en die in de handreiking zijn beschreven, zijn:

  1. Voldoende zoetwater voor mens en natuur
  2. Netwerk realiseren voor een krachtige en robuuste natuurlijke en waterrijke omgeving
  3. Bestaande wijken voorbereiden op de toekomst
  4. Duidelijkheid geven over het gebruik van energie
  5. Voldoende scholen, culturele en sportvoorzieningen, winkels en horeca aanbieden
  6. Regionaal ruimte voor werk maken
  7. Verbetering van stations en spoornetwerk en goede OV- en fietsverbindingen
  8. Versterking van het kustgebied om veilig te kunnen wonen en leven achter de duinen
  9. Voldoende ruimte voor behoud van glastuinbouwnetwerk in inzet op duurzame innovatie
  10. Omschakelen naar een samenleving waarbij grondstoffen opnieuw gebruikt en hernieuwbaar zijn

Achtergrond ruimtelijke puzzel

De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig alle grote ruimtelijke opgaven die spelen in beeld te brengen. Omdat er zoveel tegelijk speelt, wordt dit de ruimtelijke puzzel genoemd. De provincie doet dit, net als de andere provincies, op verzoek van het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Men wil zo een overzicht krijgen van de grote opgaven waar het land voor staat en aan werkt op het gebied van de inrichting van ons land. De negen gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben zelf, proactief, de puzzel ook gelegd. Zo is de Handreiking ontstaan.

Meedenken

Niet alleen overheden kunnen input aanleveren. Ook inwoners bepalen mee. Moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor woningen, windmolens, water, fietspaden of iets heel anders? Vanaf 5 juli tot en met 20 augustus kunnen inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze provincie. Iedereen kan meedenken via raadplegingruimtezuidholland.nl.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant