De geschiedenis van Monster: Voetbalvereniging Monster (3)

Historie
Kampioen van de derde klasse!
Kampioen van de derde klasse! (Foto: PdZ)

Peter de Zeeuw vertelt regelmatig over de geschiedenis van Monster en Ter Heijde. De verhalen worden ook in de Monsterse Courant geplaatst. Deze week: voetbalvereniging Monster (deel 3). In de vorige twee afleveringen hebben lezers kennisgemaakt met de vroegste historie van Monsterse voetbalverenigingen en de v.v. Monster, die, vanaf haar oprichting op 8 oktober 1945 tot aan het eind van de jaren vijftig tot de meest toonaangevende voetbalverenigingen van het Westland behoorde.

Door Peter de Zeeuw

Het zaterdagmiddagvoetbal werd, mede door toedoen van de invoering van de 45-urige werkweek, steeds populairder, immers er ontstond meer vrije tijd en een andere vrijetijdsbesteding was in de jaren vijftig, zeker in de plattelandsgemeenten, nauwelijks voorhanden.

3e klasse

In het seizoen 1956/57 werd de 2e klasse voor het zaterdagmiddag-voetbal geïntroduceerd. De eerste vijf ploegen van de 3e klasse (toen het hoogste niveau van het zaterdagmiddagvoetbal) zouden worden overgeheveld naar de nieuw ingestelde 2e klasse. Alle supporters van de v.v. Monster waren van mening dat promotie voor de Geel-Zwarten makkelijk haalbaar was. Maar dat pakte helaas anders uit. Gewonnen werd er weliswaar (2-0) van Scheveningen/HS, maar verlies (2-0) werd er geleden tegen Kozakken Boys. Monster werd gedwongen om beslissingswedstrijden te spelen tegen VVGZ en Hoogvliet, maar ook die beide wedstrijden gingen verloren en v.v. Monster bleef voetballen in de 3e klasse tot aan het seizoen 1969/70.

Nieuw sportcomplex

Toch waren er gelukkig ook bestuurlijke hoogtepunten. Het nieuwe sportcomplex ‘Polanen’ werd in augustus 1968 opgeleverd. RKSVM en v.v. Monster kregen een nieuw tehuis. Zowel de voorzitter van de v.v. Monster (Grote) Jan van Bommel als de voorzitter van R.K.S.V.M. Siem Barendse, mochten uit handen van locoburgemeester De Backer van de gemeente Monster, de sleutels van het nieuw gebouwde ‘Sportpark Polanen’ in ontvangst nemen. Beide legendarische voorzitters gingen niet alleen respectvol met elkaar om maar er ontstond ook een warme band tussen beide verenigingen.


Zoals het was.


Zoals het werd.

Oprichting supportersvereniging

Vermeldenswaard is de oprichting, in het jaar 1970, van de supportersvereniging ‘Monster ‘70’. Initiatiefnemers voor de oprichting waren mevrouw Pietje van Bommel, de echtgenote van voorzitter Jan van Bommel, Jaap Steenks, de vader van de oud-penningmeester Cees Steenks, Jaap Voois, de latere voorzitter, en Zeeg Brienen. Vooral laatstgenoemde heeft zich enorm ingezet voor de bloei van de ‘Supp’. 

Ook het vrouwenvoetbal kreeg bij de v.v. Monster de nodige aandacht

Ook het vrouwenvoetbal kreeg bij de v.v. Monster de nodige aandacht. Onder de bezielende leiding van Jaap van der Starre Lzn., werden diverse prijzen gewonnen door de dames, waaronder de KNVB-beker in het jaar 1972 door een fraaie overwinning op Delfia.

Magere jaren

Sportief gezien belandde het vlaggenschip van de v.v. Monster in wat magere jaren, mede veroorzaakt door de uittocht van een flink aantal selectiespelers naar de ons omringende verenigingen. In voetbalseizoen 1970/71 degradeerde het 1e naar de 4e klasse van de KNVB. Het verblijf aldaar zou tot 1980 duren. De helaas te vroeg overleden trainer Dick Suiker nam het roer over van trainer Borsboom en verjongde direct het 1e team met als resultaat promotie naar de 3e klasse. 

Winnen Westland Cup

Het succes werd compleet gemaakt door het winnen van de Westland-Cup door in de finale ‘De Sport’ met 2-1 te verslaan. Beide doelpunten werden gemaakt door Westlands topscoorder Nico van Zanten. Helaas duurde de opleving maar één jaar en moest de v.v. Monster het daarop volgende voetbaljaar 1980/81 het gewonnen terrein weer prijsgeven. De opvolger van Dick Suiker, Ed Klouwens moest, na drie maanden, zijn taken overdragen aan Herman van Dinten, de toenmalige jeugdtrainer van de v.v. Monster.

Succesjaren

Met het noemen van Herman van Dinten, een van de meest succesvolle trainers van het Westland, zijn we aangeland bij een periode die gekenmerkt wordt door een aaneenschakeling van successen. Het eerste jaar onder het bewind van Herman, was het al bijna raak. Wedstrijden tegen S.V ’35 en Die Haghe brachten nog net niet promotie teweeg. 

Monster was 2e-klasser en behoorde vanaf dat moment tot de subtop

Het jaar daarop, seizoen 1983/84, mocht de v.v. Monster zich, door een thuisoverwinning op Naaldwijk (2-0 doelpunten van topscoorder Nico van Zanten) na afwezigheid van twee jaar, opnieuw 3e-klasser noemen. Nog was de koek niet op. In het seizoen 1985/ 86 werd op zaterdag 10 mei, HVO, in de stromende regen, met 4-1 verslagen (doel- puntenmakers: Ger Oosterveen, Johan Reedijk, Nico van Zanten en André Dijkhuizen). V.V. Monster was 2e-klasser en behoorde vanaf dat moment tot de subtop der zaterdagmiddagamateurs.

Tweede

Het eerste jaar in de 2e klasse werd een groot succes voor de Polanenbewoners. Drie ploegen, waaronder v.v. Monster, streden om het kampioenschap. Promotie lonkte voor de volgelingen van Van Dinten en daarmee kwam de absolute top van het zaterdagamateurvoetbal binnen handbereik. VVGZ uit Zwijndrecht trok uiteindelijk aan het langste eind. Duno, met sterspelers Raymond Batten en Cees IJspelder in haar gelederen, werd knap tweede. De daaropvolgende jaren werd er met wisselend succes gevoetbald.

Wisseling van de wacht

In het seizoen 1989/90 werd gestart met een nieuwe trainer. Joop Molendijk nam het trainersstokje van Herman van Dinten over. Het eerste jaar onder zijn bewind was niet bepaald succesvol. V.V. Monster moest zelfs 4x (tweemaal competitie en 2x voor promotie / degradatie) uitkomen tegen het uit Klaaswaal afkomstige SSS om niet af te dalen naar de 3e klasse. De eerste beslissingswedstrijd op zaterdagmiddag 12 mei 1990, op het terrein van v.v. Capelle, had als eindstand 2-2. Opnieuw, op 19 mei, wederom op neutraal terrein (Hermes DVS) tegen de Klaaswaalers. Sport Staalt Spieren won met 3-0. De Geel-Zwarten daalden na vier voetbalseizoenen af naar de 3e klasse.

Talentvolle voetballers

V.V. Monster beschikte in die periode over een flink aantal getalenteerde spelers, waaronder Jaco van der Hoeven, balvirtuoos Ger Oosterveen, Koos Klop (meester van de buitenspelval), technicus Han Verkade, kopspecialist Nico van Zanten, Harry Zeeman (misschien wel de beste verdediger die de v.v. Monster ooit heeft gehad), Johan Reedijk (zijn tomeloze inzet was een voorbeeld voor anderen), Bert v.d. Kruk, Peter en Marco v.d. Marel, Maarten Pieter Feenstra, Cees v.d. Kruk (met een linkerbeen dat thuishoorde in het betaald voetbal) en niet te vergeten doelman Maurits Voskamp, die menig strafschop wist te keren. 

Man op de achtergrond

De lijst kan moeiteloos worden aangevuld met nog een dozijn aan namen. Het is evenwel onmogelijk werkelijk iedereen aan bod te laten komen. Als er één persoon moet worden genoemd, dan is dat die van elftalleider Harry Maat. Een man op de achtergrond, maar van niet te onderschatten waarde. In het laatste deel (4) worden de jaren van de v.v. Monster vóór de fusie met s.v. Polanen, in het jaar 2012, behandeld.