De geschiedenis van Monster: Voetbalvereniging RKSVM (2)

Historie
Promotie naar de tweede klasse was een feit.
Promotie naar de tweede klasse was een feit. (Foto: PR)

Peter de Zeeuw vertelt regelmatig over de geschiedenis van Monster en Ter Heijde. De verhalen worden ook in de Monsterse Courant geplaatst. Deze week: de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Sport Vereniging Machutus, deel 2.

Door Peter de Zeeuw

In deel 1 hebt u kennis gemaakt met de ontstaansgeschiedenis van RKSVM. In dit deel wordt de periode beschreven vanaf de jaren vijftig tot aan de naamswijziging, in s.v. Polanen, in het jaar 2007.

Sportief gezien bracht het eerste elftal van RKSVM de eerste jaren van haar bestaan door in de Haagse Voetbal Bond, kortweg HVB genoemd. Net opgerichte voetbalverenigingen werden ingedeeld in onderbonden. De vereniging begon te voetballen in de vierde klasse, om vervolgens via het kampioenschap te promoveren naar de derde klasse. Daarna moesten er nog diverse hobbels worden genomen om uiteindelijk uit te komen in de Hoofdklasse van de HVB.

Als het ook nog lukte om kampioen te worden van de Hoofdklasse, was promotie naar “De Grote Broer”, zoals de KNVB werd genoemd, de beloning en mocht er worden gevoetbald in de vierde klasse van de KNVB. De Haagse Voetbal Bond speelde een belangrijke rol in dit hele proces en is tot aan haar opheffing, van grote betekenis geweest in de ontwikkeling van de onder haar ressorterende voetbalverenigingen.

Haagse Voetbal Bond

De Haagse Voetbal (HVB), de Leidse Voetbal Bond (LVB) en de Rotterdamse Voetbal Bond (RVB) waren in het Westland bekende bonden. De HVB heeft meer dan een eeuw bestaan. Door herstructurering van de KNVB werden in 1996 de onderbonden, waaronder de HVB, opgeheven en mochten de voetbalverenigingen die uitkwamen in de onderbonden automatisch deelnemen aan de KNVB-competities.

Eerste wedstrijd

De eerste wedstrijd die RKSVM speelde vond vermoedelijk plaats op 29 september 1947. Het 2e elftal van RKWVV was in de 4e klasse A van de HVB de tegenstander. In het toen populaire sportmagazine “Sportkroniek : Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond en van de Afd. ‘s-Gravenhage’‘ wordt gemeld dat beide elftallen op 29 september 1947, elkaar, op het terrein van de v.v. Monster, zouden treffen. Over de uitslag is niets bekend. Op 26 oktober van datzelfde jaar moest RKSVM een uitwedstrijd spelen tegen het 2e elftal van SIOS. Tegen deze in 1954 opgeheven vereniging werd met maar liefst met 7-0 gewonnen. Het voetbalseizoen 1949/1950, inmiddels was de 4e klasse verlaten, bracht succes voor RKSVM. De toenmalige voorzitter Theo Scholtes, zal trots zijn geweest op “zijn mannen” toen hij vernam dat het vlaggenschip kampioen werd van de 3e klasse door de inmiddels niet meer bestaande Groenesteinse Voetbalvereniging MOA (Moed Overwint Alles) met 2-1 te verslaan. De weg was nog lang, maar met het bereiken van de 2e klasse werd een belangrijke stap gezet richting KNVB.

‘Successen bleven na de verhuizing niet uit’

RKSVM kreeg medio 1948 de beschikking over een aan de Choorstraat gelegen terrein en verliet het door de v.v. Monster tijdelijk beschikbaar gestelde veld. Vanzelfsprekend was men de v.v. Monster dankbaar, maar nu was men baas over eigen terrein. De verhuizing was een extra stimulans om op zowel sportief als organisatorisch terrein verder te groeien naar een volwaardige voetbalvereniging. Successen bleven niet uit. In het seizoen 1965/66 werd RKSVM, onder trainer Van de Broek, kampioen van de 2e klasse HVB.

Goed nieuws

Het was de gemeente Monster inmiddels ook duidelijk dat de twee Monsterse voetbalverenigingen recht hadden op een goed geoutilleerd sportpark met een bijbehorend parkeerterrein. Uiteraard was dat goed nieuws voor beide verenigingen. De eerste spade ging in maart 1967 in de grond. Gedurende het hele bouwproces moesten zowel de v.v. Monster als RKSVM tijdelijk worden ondergebracht bij andere verenigingen. RKSVM week uit naar het gastvrije Verburch in Poeldijk en de v.v. Monster verhuisde tijdelijk naar een terrein aan de Geestweg in Naaldwijk. De gemeente Monster had door het vrijkomen van de velden aan de Choorstraat, nu ook haar handen vrij om het zgn. “Masemude”-project te realiseren.

Sportpark Polanen

Een gedenkwaardige dag was 10 augustus 1968. Op die dag overhandigde de heer De Backer, wethouder van de gemeente Monster, aan zowel de voorzitter van de v.v. Monster Jan van Bom- mel als de voorzitter van RKSVM Siem Barendse de sleutels van Sport- park Polanen. 


Beide voorzitters krijgen de sleutel van Sportpark Polanen. - PR

Beide voorzitters konden nu beschikken over een sportpark met verwarmde kleedkamers, een ruim opgezette kantine en een prachtige ontvangstruimte voor de bezoekende besturen. Maar niet alleen op bestuurlijk niveau ging het goed, ook op sportief terrein werden grote sprongen gemaakt. Secretaris Boelens schreef in het lezenswaardige boekje: “Seizoen 1969 – 1970 kampioen van de 1e klasse HVB. Het seizoen 1970-1971 was glorieus, want de doorbraak naar de K.N.V.B. werd een feit, want wij presteerden om ook in dit jaar weer kampioen te worden in de hoofdklasse”. Om daaraan trots toe te voegen: “Momenteel nemen 29 elftallen deel aan de competitie”.

Ledengroei

Een bijzonder knappe prestatie die alleen maar kon worden bereikt door de enthousiaste inzet van bestuur en vrijwilligers van RKSVM. In het boekje staat ook een chronologisch overzicht van de groei van de vereniging. In het seizoen 1947-1948 werden 90 leden ingeschreven. In het seizoen 1971-1972 was dit aantal gegroeid naar 400 leden! Een krachttoer die niet alleen alle lof verdient, maar tevens het bewijs vormt dat de inwoners van de gemeente Monster, met een katholieke achtergrond, RKSVM als hún voetbalvereniging beschouwden.


Het kampioenselftal 1965-66. Op rechts duidelijk zichtbaar de bestuursleden A. Kort, Nico Zuiderwijk en Siem Barendse. In het midden herkennen wij “Heijer” Nico Storm. - PR

Opmerkelijk bericht

Doorbladeren in dit boekje levert nog een zeer opmerkelijk bericht op dat ik u niet wil onthouden: “Sept. 1963. Onze geestelijke doelverdediger kapelaan J. v. Kan is tegen het lidmaatschap van Dhr. W. Troost. Maar voor Wim, die, in 1954, deel uitmaakte van het 1e team van de v.v. Monster, dat, met IJsselmeervogels, Genemuiden en NSVV, mocht voetballen om de ‘Landstitel van het Zaterdagvoetbal’, was er toch nog clementie: De huidige geestelijke adviseur Kapelaan Geerlings denkt daar anders over,” aldus het jubileumboekje uit 1972.

In deel 3 wordt de periode beschreven tot aan de naamswijziging van RKSVM in s.v. Polanen.