Woningzoekenden verdringen zich voor schaarse huurwoningen

Huis
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Pexels)

Het aantal aanvragen voor beschikbare huurwoningen in onze regio is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Met name in deze gebieden is de druk op de vrije sector huurmarkt sterk toegenomen. Volgens woningplatform Pararius, met ook woningen in Rotterdam, Den Haag en het Westland, is er een opvallende toename in de vraag naar huurwoningen, waarbij het aantal reacties op beschikbare woningen significant is gestegen.

In het eerste kwartaal van dit jaar ontvingen huurwoningen in de vrije sector via Pararius gemiddeld 33 reacties van geïnteresseerde woningzoekenden. Dit is ruim vier keer zoveel als twee jaar geleden, toen er gemiddeld 8 reacties per vrijgekomen huurwoning waren. Deze trend is niet alleen zichtbaar in Rotterdam en Den Haag, maar ook in de regio Westland.

‘Soms onwerkbaar’

Makelaar Niek Verra van VERRA Makelaars uit Den Haag bevestigt de grote interesse van huurwoningzoekenden, niet alleen in de steden, maar ook in de omliggende gebieden zoals het Westland. Hij merkt op dat het aantal reacties op vrijgekomen huurwoningen onder de € 1.500 per maand enorm is toegenomen. De telefoon staat roodgloeiend en er worden veel e-mailaanvragen ontvangen, wat soms onwerkbaar is.


 Pararius

Minder beschikbaar

De stijging van het aantal reacties per woning is ook zichtbaar in Rotterdam, Den Haag en regio Westland. In het eerste kwartaal van dit jaar is er een significante afname van het aantal beschikbare huurwoningen te zien in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. Tegelijkertijd blijft de vraag van woningzoekenden hoog.

Steeds vaker verkocht

De toenemende vraag naar huurwoningen heeft ertoe geleid dat verhuurders in Rotterdam, Den Haag en regio Westland steeds vaker besluiten hun woningen te verkopen wanneer deze vrijkomen. De opeenstapeling van maatregelen heeft de verhuurmarkt bemoeilijkt en verhuurders vinden het steeds minder rendabel om hun woningen te verhuren.

De huidige plannen voor betaalbare huurwoningen kunnen leiden tot een blijvend tekort

Zowel Pararius als lokale makelaars pleiten voor een evenwichtige aanpak waarbij zowel de belangen van huurders als verhuurders in acht worden genomen. Ze waarschuwen dat de huidige plannen voor betaalbare huurwoningen kunnen leiden tot een blijvend tekort en dat beleggers die een belangrijke rol spelen in de huisvestingssector, benadeeld worden. Dit geldt niet alleen voor grote steden als Rotterdam en Den Haag, maar ook voor plaatsen in regio Westland.