Dromen van een Liers Voedselbos

Natuur
Jacqueline van Geest (l.) en Agnes van den Berg.
Jacqueline van Geest (l.) en Agnes van den Berg. (Foto: FV)

Binnenkort is De Lier een Voedselbos rijker. Daar dromen Jacqueline van Geest en Agnes van den Berg uit De Lier van. Een plek waar biodiversiteit, groen, insecten en vogels, voedsel én sociale cohesie samenkomen. Ze zijn druk doende deze droom te verwezenlijken.

Het tweetal kent elkaar al vanaf de basisschool. Met gedeelde interesses vullen ze elkaar mooi aan, zijn ze een goed team. Steeds meer werden ze zich bewust van de kracht en de intelligentie van de natuur. De natuur is in staat voor zichzelf te zorgen, menselijk ingrijpen is niet altijd nodig. In de voedselketen heeft alles een eigen functie. De bodem, de beplanting en de fauna, die veel meer in evenwicht zullen zijn door de grotere biodiversiteit. Voedsel kan groeien zonder te zaaien, te ploegen, te mesten of ziektes te bestrijden. En is daardoor ook voedzamer en gezonder. Het milieu zal minder belast worden en dat is positief voor de beperking van stikstof uitstoot. Deze bevlogen meiden zijn dan ook druk in de weer om een plek te vinden voor het inrichten van een Voedselbos. Een plek, gebaseerd op natuurlijke principes, waar natuur en biodiversiteit ontstaat, waar lokaal voedsel groeit en waar velen de vruchten letterlijk van kunnen plukken. Te denken aan fruit, noten, eetbaar groen en (on)kruiden. “Daar droom ik van. Ik vind het erg dat er zoveel natuur verloren gaat”, aldus Jacqueline en Agnes vult aan: “wij hebben de kans daar nu nog wat aan te doen. Er zijn in Nederland al veel voedselbossen ingericht, hier in de buurt kennen we er één in Maasland en in Vlaardingen. We zijn in gesprek met de gemeente Westland om ook in De Lier van start te gaan. Om het Voedselbos te realiseren en te onderhouden zoeken we vrijwilligers.”

Agnes en Jacqueline gaan graag met anderen die warm lopen voor dit idee om de tafel. Daarom vragen ze belangstellenden op 13 april ’s avonds mee te komen praten over de mogelijkheden. Word jij er ook blij van? Meld je aan of vraag verdere informatie via otenjacq@kpnmail.nl Je krijgt dan bericht over de locatie van dit eerste gesprek. Het belangrijkste voor nu is een stuk grond te vinden waar de gemeente Westland toestaat dat de nodige bomen en struiken geplant mogen worden.