Gemeenten steunen hospice Beukenrode

Nieuws
Gemeente Westland, Hoek van Holland en Midden Delfland hebben hun steun aan het toekomstige hospice Beukenrode bekrachtigd. De gemeenten zullen een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen om het hospice te laten starten. Een hospice heeft namelijk recht op financiering vanuit het rijk, maar deze financiering is gebaseerd op de bezetting van het hospice in de drie voorgaande jaren. Gevolg hiervan is dat een beginnend hospice nog geen aanspraak kan maken op deze rijksgelden.SubsidieGemeente Westland stelt eenmalig € 113.000 ter beschikking voor de coördinatie van het hospice en de opleiding van de vrijwilligers. Daarnaast zal gemeente Westland jaarlijks € 15.000 uit de WMO-gelden (wet maatschappelijke ondersteuning) subsidiëren aan Beukenrode. Midden Delfland subsidieert in de eerste twee jaar krap € 19.600, draagt ruim € 3000 bij aan de opleidingskosten en zal jaarlijks nog eens ruim € 3.300 uit haar WMO-gelden betalen. Deelgemeente Hoek van Holland draagt eenmalig € 10.000 bij.BetrokkenWethouder Marga de Goeij van de gemeente Westland: “Palliatieve zorg zoals die gegeven wordt in een hospice is geen gemeentelijke taak, maar mijn collega bestuurders en ik voelen hiervoor wel een morele verantwoordelijkheid. Ik ben dan ook heel blij met de groep vrijwilligers die zich inzet voor de realisatie van het Hospice in regio Westland, dat getuigt van grote sociale betrokkenheid. Zij brengen in de praktijk dat wij onze samenleving samen vorm geven, met zorg voor elkaar. Met de gemeente Midden Delfland en deelgemeente Hoek van Holland ondersteunen wij hen.” FunctieOp 24 april gingen wethouder Marga de Goeij van de gemeente Westland, voorzitter Hestia Reukema van de deelgemeente Hoek van Holland en wethouder Tineke van Nimwegen-van Wieringen namens de gemeente Midden Delfland op bezoek bij het bestuur van de Stichting Hospice regio Westland. Zodra Hospice Beukenrode eind 2012 de deuren opent zal het een belangrijke regionale functie vervullen en daarom helpen de drie gemeentes het Hospice financieel op weg door het toekennen van een subsidie. Bijna-thuisVoor wie in de regio Westland woont en werkt is het vaak van onschatbare waarde als ook de laatste maanden van het leven thuis doorgebracht kunnen worden. Als dat niet mogelijk is dan is een omgeving die voelt als thuis, in de eigen regio, een belangrijke voorziening. Hospice Beukenrode biedt straks die mogelijkheid, het wordt niet voor niets ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Het Hospice  is de ontbrekende schakel in de palliatieve zorg in de regio Westland. Palliatieve zorg is gericht op verzachting of verlichting tijdens de laatste levensfase. Bij Hospice Beukenrode werken straks ongeveer 70 vrijwilligers in een netwerk samen, om het stervensproces zo menswaardig mogelijk te laten verlopen.