Eerste stap naar ontwikkeling Aloysiusschool

Nieuws
"Wethouder de Goeij, wethouder Ouwendijk (gemeente Westland) en mevrouw Duiverman (Wonen Wateringen) tekenen de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Aloysiusschool te Monster. " (Foto: "RolfvanKoppen")

Gemeente Westland en Wonen Wateringen hebben 20 maart de intentieovereenkomst ondertekend om de Aloysiusschool in Monster te ontwikkelen naar zorgwoningen.

Jongeren die een specifieke zorg- of ondersteuningsvraag hebben kunnen hier terecht. Op hun voorlaatste dag als wethouder hebben Marga de Goeij (zorg) en Peter Ouwendijk (vastgoed) de intentie ondertekend, samen met Marja Duiverman van Wonen Wateringen.

Volgens een studie kunnen er in het Monsterse schoolgebouw zo’n 20 woningen gerealiseerd worden. Het komend half jaar wordt verder onderzoek gedaan naar de planologische-, ruimtelijke- en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling. “Wanneer dit onderzoek positieve resultaten oplevert, wordt er op zijn vroegst medio 2019 gestart met de verbouwing en het geschikt maken van de school voor wonen waarbij de markante uitstraling van het gebouw behouden blijft”, legt wethouder Ouwendijk uit.

Zorg dichtbij

Er zijn in Westland diverse wooninitiatieven bijvoorbeeld van ouders die op zoek zijn naar woonruimte voor hun volwassen kinderen die woonzorg nodig hebben. De woningen in de Aloysiusschool worden geschikt gemaakt voor meerdere aandachtsgroepen die ieder een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. “Wij zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de huisvesting van de meest kwetsbare doelgroepen in onze gemeente”, aldus Marja Duiverman. Onderdeel van het vervolgonderzoek is bepalen welke groep in dit project gaat wonen. “Begeleid wonen gaat niet alleen om het krijgen van de juiste professionele hulp, maar ook om de ondersteuning van familie en vrienden. Zorg dichtbij draagt bij aan een fijn woon- en leefklimaat. Ik ben daarom heel blij dat wij een eerste stap hebben gezet in de herontwikkeling van de Aloysiusschool voor Westlandse inwoners met een beperking”, aldus wethouder de Goeij.

Door de bouw van nieuwe basisscholen in Monster wordt de Aloysiusschool op dit moment nog ingezet voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Tegen de zomer van 2018 stopt dit gebruik.