Villa Anders wil speelgoed bereikbaar maken voor alle kinderen

Nieuws
Lisanne, deelnemer van Villa Anders, hoopt dat er veel speelgoed gedoneerd wordt aan de Speelgoedbank in oprichting.
Lisanne, deelnemer van Villa Anders, hoopt dat er veel speelgoed gedoneerd wordt aan de Speelgoedbank in oprichting. (Foto: PR) )

Villa Anders heeft een plan bedacht dat financieel kwetsbare gezinnen een beetje kan helpen: een speelgoedbank. Tijdens de braderie in Wateringen, op zaterdag 3 juni, brengen deelnemers van deze werk- en dagbestedingslocatie van Philadelphia hun plan onder de aandacht.

“We willen goed speelgoed doorgeven aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is”, legt Irma de Vries uit. Zij is coördinerend begeleider dagbesteding bij Villa Anders. “Gezinnen die op- of onder de armoedegrens leven, zijn vaak niet in staat speelgoed voor hun kinderen te kopen. Met de oprichting van een speelgoedbank wil Villa Anders ze daarbij helpen. Want ieder kind moet kunnen spelen.”

Duurzaam speelgoed

Spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, vervolgt haar collega Sjoukje van Staalduinen. “Dat geldt ook voor kinderen van minimagezinnen. Steeds meer gezinnen moeten rondkomen met een dusdanig laag budget, dat een cadeautje op de kinderverjaardag of voor Sinterklaas erbij inschiet. Wij willen daarom speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met 12 jaar inzamelen. Het speelgoed mag nieuw of gebruikt zijn. De enige eisen die wij hebben, is dat het speelgoed heel, schoon en compleet is. Om hygiënische redenen kunnen wij geen knuffels, poppen of stoffen speelgoed aannemen. Het speelgoed geven wij door aan kinderen in Westland die opgroeien in een kwetsbare situatie. Veel speelgoed krijgt daardoor een tweede leven in plaats dat het weg wordt gegooid. Daarmee dragen we ook bij aan een stukje duurzaamheid.”

Maar er is nóg een doel dat met de speelgoedbank wordt nagestreefd. Het initiatief is voor Villa Anders een creatieve manier om contact te maken met de buurt. “Er valt nog heel wat te winnen wat betreft de integratie en participatie in de samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking”, weten Irma en Sjoukje.

Villa Anders begeleidt mensen met een beperking in hun dagbesteding. Het is de bedoeling dat zij het speelgoed en ook boeken, op hun eigen tempo, gaan klaarmaken voor ‘uitgifte’. “De speelgoedbank wordt uitsluitend gecoördineerd door deelnemers aan de dagbesteding”, vertelt Irma. “Zij zullen al het speelgoed dat binnenkomt controleren op kwaliteit en volledigheid en eventueel repareren.”

Gemiddeld maken twintig cliënten uit de regio dagelijks gebruik van deze dagbestedingslocatie, gevestigd aan de Willem III Straat 19 in Wateringen. Bij Villa Anders kunnen cliënten verschillende activiteiten ondernemen. “Wij kijken naar hun talenten. Wat vindt iemand leuk, wat kan iemand al en wat wil een cliënt nog graag leren. Daarna zoeken wij werkzaamheden die passend zijn. Alle cliënten werken op hun eigen tempo binnen hun eigen mogelijkheden”, zegt Sjoukje. De groepssamenstelling is wisselend. “Sommigen cliënten maken gebruik van hele dagen, anderen komen enkele dagdelen. Wij zijn iedere werkdag geopend.”

Puur vrijwillig

“De Speelgoedbank is een puur vrijwillig initiatief”, benadrukt Irma. “Deelnemers en begeleiding van Villa Anders ontvangen geen beloning.”

Om in contact te komen met gezinnen die in financiële nood verkeren, wil Villa Anders de handen ineen slaan. “We gaan de samenwerking zoeken met scholen, Gemeente Westland en hulpverleningsinstanties.”

In eerste instantie wordt gestart met speelgoed inzamelen. “Wanneer er voldoende voorraad is, starten we met uitgeven. We mikken op een feestdagenactie.”

Speelgoed kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur bij Villa Anders worden ingeleverd. “Vóór en tevens dóór Westland. Dat is het motto van de Speelgoedbank. Westland zijn we samen!”