Parkeerschijfzone in centrum Monster wordt definitief doorgevoerd

Nieuws
De Molenbrink in Monster.
De Molenbrink in Monster. (Foto: GM)

Na een grondige evaluatie van het parkeerproject in het centrum van Monster, is besloten dat de parkeermaatregel voor de Molenbrink definitief wordt doorgevoerd. Deze maatregel omvatte het opnemen van dit gebied in de blauwe parkeerschijfzone, waarbij omwonenden de mogelijkheid kregen om ontheffingen aan te vragen voor lang parkeren.

Voorheen werden 46 parkeerplekken buiten de blauwe zone veelal gebruikt door winkelcentrummedewerkers, wat het parkeren voor bezoekers bemoeilijkte. Met deze definitieve maatregel wil de gemeente voorkomen dat niet-aanwonenden langdurig parkeren, waardoor er nu meer ruimte ontstaat voor zowel winkelend publiek als omwonenden.

Dit besluit vloeit voort uit een bredere inspanning om het parkeerprobleem in Monster aan te pakken. De gemeente blijft zich inzetten om de beschikbare parkeerruimte beter af te stemmen op de behoeften van de lokale gemeenschap en winkelend publiek.