Weinig roots in Westland van buiten Europa

Nieuws
Foto van een reiziger op een vliegveld.
Foto van een reiziger op een vliegveld. (Foto: Pexels)

Er wonen veel nieuwkomers en kinderen van immigranten in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Gemiddeld komt in een gemeente 10% van de inwoners van buiten Europa. Maar in Westland bedraagt het percentage nieuwkomers van buiten Europa slechts 5% van de inwoners. 

Dat is opvallend weinig in vergelijking met Rotterdam en Den Haag, en ook nog ruim drie keer zo weinig als in Delft en Rijswijk. 

Van buiten Europa

In een overzicht van regiogemeenten zien de percentages buiten Europa geboren inwoners er zo uit:

 • Rotterdam: 23,5%
 • Schiedam: 16,7%
 • Vlaardingen: 12,1%
 • Midden-Delfland: 5,2%
 • Den Haag: 24,1%
 • Maassluis: 11,1%
 • Delft: 17,7%
 • Rijswijk: 16,1%
 • Westland: 5%

Europese immigranten

Europese migranten, dus mensen die in Nederland zijn komen wonen vanuit een Europees land als Duitsland, België of Polen, wonen vaker buiten de Randstad, met hogere percentages in plaatsen als Vaals (36,1%), Zeeland en West-Brabant. Landelijk is het percentage 6%.

In een overzicht van regiogemeenten zien de percentages binnen Europa geboren nieuwe inwoners er zo uit:

 • Rotterdam: 8,8%
 • Schiedam: 9,7%
 • Vlaardingen: 7,1%
 • Midden-Delfland: 2,4%
 • Den Haag: 13,2%
 • Maassluis: 4,7%
 • Delft: 9,4%
 • Rijswijk: 6,8%
 • Westland: 6,6%

Ouders uit buitenland

De tweede generatie met buitenlandse herkomst, waarvan één of twee ouders buiten Europa geboren zijn - bijvoorbeeld in Marokko, China of Indonesië - woont voornamelijk in de Randstad, maar meer in de omliggende steden. In Rotterdam is het percentage inwoners van deze tweede generatie met 20 procent het hoogst. Gemiddeld behoort 8 procent van de inwoners van een gemeente tot deze Buiten-Europese herkomstgroep. Westland heeft, met 4,8%, minder dan gemiddeld in Nederland geboren inwoners met ouders van buiten Europa.

In een overzicht van regiogemeenten zien de percentages in Nederland geboren inwoners met buiten Europa geboren ouders er zo uit:

 • Rotterdam: 19,6%
 • Schiedam: 16,8%
 • Vlaardingen: 13,3%
 • Midden-Delfland: 4,8%
 • Den Haag: 17,7%
 • Maassluis: 12,4%
 • Delft: 10%
 • Rijswijk: 14,5%
 • Westland: 6,6%

Binnen Europa

Als het gaat om kinderen van mensen die binnen Europa naar Nederland zijn verhuisd, zijn de percentages inwoners als volgt:

 • Rotterdam: 3,7%
 • Schiedam: 3,9%
 • Vlaardingen: 3,4%
 • Midden-Delfland: 2,6%
 • Den Haag: 4,1%
 • Maassluis: 3,1%
 • Delft: 3,7%
 • Rijswijk: 4,1%
 • Westland: 2,5%

Roots

Ongeveer 16% van de Nederlandse bevolking is in het buitenland geboren, waarvan bijna tweederde buiten Europa. De tweede generatie, geboren in Nederland met minstens één ouder uit het buitenland, heeft vooral roots in Indonesië, Marokko en Turkije.

Van Polen tot Indonesië

De meeste nieuwkomers of mensen met wortels buiten Nederland in Westland hebben hun roots liggen in Polen, blijkt uit een analyse van AD van cijfers van het CBS - namelijk 4053 inwoners. In Maassluis vormen mensen met Turkse roots de grootste groep met een oorsprong in het buitenland. Dit land van herkomst komt ook het meest voor in Schiedam, Vlaardingen en Delft. In Rijswijk en Rotterdam hebben de meeste nieuwkomers, of kinderen van nieuwkomers, Surinaamse wortels. In Midden-Delfland is Indonesië het meest voorkomende land van herkomst.