In dit kantoorpand wil Westland 48 statushouders laten wonen

Nieuws
Het kantoorpand aan de Tiendeweg 30-32 staat al een hele tijd leeg, ondanks de grote behoefte aan kantoorruimte in Westland.
Het kantoorpand aan de Tiendeweg 30-32 staat al een hele tijd leeg, ondanks de grote behoefte aan kantoorruimte in Westland. (Foto: Google Maps)

Er moeten snel meer woningen komen voor statushouders in het Westland, anders staat de gemeente een fiks geldtekort te wachten. Als het aan het college van Westland ligt, komen er daarom 48 sociale huurwoningen voor alleenstaande statushouders in een leegstaand kantoorpand aan de Tiendweg in Naaldwijk.

Op dit moment worden statushouders tijdelijk opgevangen in het Carlton Hotel. Hiervoor ontvangt gemeente Westland een eenmalige vergoeding van €14.800 per statushouder. Na een half jaar is dat bedrag niet meer dekkend. Dan kost het verblijf van een statushouder in het Carlton Hotel de gemeente €75 per dag. Op dit moment zijn er ongeveer 35 alleenstaande statushouders die langer dan een halfjaar in het hotel wonen. Juist deze doelgroep kan moeilijk aan een woning komen, schrijft de gemeente: er is nauwelijks aanbod aan geschikte woningen voor één persoon in Westland.

Als de gemeente niets aan deze te lang in het hotel wonende statushouders doet, zal dat Westland op jaarbasis €960.000 kosten

Als de gemeente niets aan deze te lang in het hotel wonende statushouders doet, zal dat Westland op jaarbasis €960.000 kosten. Daarom zoekt het college naar een locatie waar snel woningen voor eenpersoonshuishoudens kunnen komen.

Het gaat in een nieuw voorstel om het kantoorpand aan de Tiendweg 30-32. Dit pand staat al een tijdje leeg en de locatie is volgens het college ideaal, omdat het vlakbij het Carlton Hotel ligt. Hier zijn begeleidings- en adviesfaciliteiten aanwezig, die de statushouders kunnen blijven gebruiken als ze zijn verhuisd naar hun zelfstandige woning. 

1,92 miljoen euro

De gemeente wil het gebouw huren voor tien jaar, met mogelijk een verlenging van vijf jaar. De verbouwing gaat ongeveer 1,92 miljoen euro kosten, maar vanaf 2026 levert het gebouw de gemeente juist geld op. De woningen die er komen zullen dan niet verhuurd worden door een corporatie, maar door een derde partij. De huur zal betaalbaar zijn voor de statushouders, want ze kunnen huurtoeslag aanvragen. De gemeente noemt ook andere voordelen van huurwoningen voor statushouders op deze locatie. Zo is hij goed bereikbaar en wordt leegstand van kantoorpanden tegengegaan. 

Met het realiseren van deze 48 sociale huurwoningen is het huisvestingsprobleem van statushouders niet opgelost, schrijft het college als kanttekening. “Zolang er krapte op de woningmarkt blijft en de realisatie van grotere aantallen passende woningen achterblijft, blijft dit een uitdaging.” Een andere kanttekening: er blijft behoefte aan kantoorruimte. 

Niet aangeraden

Op dat laatste wijst ook Economische Zaken (EZ). EZ raadt het niet aan om kantoren op het terrein aan de Tiendweg om te bouwen tot woningen. Dit is op dit moment de enige goede locatie waar veel kantoren naast elkaar kunnen worden gebouwd, mede vanwege de gunstige ligging vlakbij OV en de Burgemeester Elsenweg. Tot het moment dat het Floragebied is ontwikkeld en duidelijk is of daar ongeveer 1 hectare zacht planaanbod voor kantoren kan komen, kan er beter mee worden gewacht.

De gemeenteraad van Westland moet het voorstel nog goedkeuren. Als dat gebeurt, wil gemeente Westland er meteen mee aan de slag gaan. Dan worden er contracten afgesloten en wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd.