Groen licht voor bestemmingsplan Waelpolder: 720 nieuwe woningen

Nieuws
Artist impression van de Waelpolder.
Artist impression van de Waelpolder. (Foto: Waelpolder.nl)

Het bestemmingsplan ‘Waelpolder’ van de gemeente Westland, dat de bouw van 720 nieuwe woningen in de Poelpolder bij Naaldwijk mogelijk maakt, heeft groen licht gekregen. Na een beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak is het plan nu definitief goedgekeurd. Dat maakte de Raad van State deze week bekend.

Naast de woningen voorziet het bestemmingsplan ook in de realisatie van een basisschool, zorgvoorzieningen en een ecologische verbindingszone. Ondanks bezwaren van enkele omwonenden, die eerder in beroep gingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, is het plan door de gemeente aangepast en opnieuw voorgelegd.

Kritiek

De kritiek van omwonenden richtte zich met name op de maximale bouwhoogte van een woontoren en het windklimaat in het gebied. In september 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak, waarin de gemeenteraad de opdracht kreeg enkele gebreken in het plan te herstellen. De aanpassingen werden doorgevoerd, maar een bezwaarmaker bleef van mening dat het windklimaat onvoldoende was gewaarborgd.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nu geoordeeld dat de gemeente de gebreken met succes heeft hersteld. Hiermee is het bestemmingsplan definitief goedgekeurd, en kan de ontwikkeling van de Waelpolder van start gaan. De gemeente Westland zet hiermee een belangrijke stap richting de realisatie van een nieuwe woongemeenschap in dit gebied.