ISW-schoolgebouwen worden aangepakt: meer ruimte, meer van deze tijd en frisser

Onderwijs
Een gastles op het ISW Hoogeland.
Een gastles op het ISW Hoogeland. (Foto: Archief)

Middelbare scholen in Westland kampen met ruimtegebrek. Bovendien komen er de komende tien jaar nog eens 650 leerlingen in het voortgezet onderwijs bij. Om meer klaslokalen te creëren, schoolgebouwen af te stemmen op het onderwijs van nu én omdat de kwaliteit van sommige gebouwen niet meer voldoet, gaan de meeste schoolgebouwen van ISW komende jaren flink op de schop, volgens een nieuw plan dat wethouder Anko Goudswaard (Gemeentebelang Westland, o.a. Onderwijs) donderdag 7 september presenteerde. Dat gaat wel wat kosten: ongeveer 100 miljoen euro in de komende acht jaar.

Door Debbie van Eijk

Wethouder Goudswaard, die zelf 22 jaar in het onderwijs actief is geweest, presenteerde donderdag 7 september in de aanwezigheid van Geert Millekamp, regiodirecteur van de ISW, een nieuw plan voor de schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs in Westland: het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs (IHP-VO) 2024-2039. Of het plan doorgaat, is nog niet zeker: het moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals het ernaar uitziet zal dat gebeuren op 11 oktober. 

Volgens het plan verhuizen twee ISW-scholen uit Naaldwijk komende jaren naar het nog te realiseren gebouw van het Vakcollege op de Flora Campus naast het World Horti Center en ondergaan de meeste andere ISW-schoolgebouwen in ‘s-Gravenzande, Poeldijk en Naaldwijk een transformatie. Gemeente Westland investeert, met de ongeveer 100 miljoen euro, een flink bedrag in het anders huisvesten van klassen. Eigenlijk kan Westland niet anders, volgens wethouder Goudswaard: “Als we nu niet deze keuzes maken, hebben we over een paar jaar echt een probleem.”

‘Aardig wat impact’

Het IHP-VO geldt in Westland alleen voor ISW: de schoolgebouwen van Lentiz worden niet door de gemeente gebouwd. Wethouder Goudswaard noemt het nieuwe IHP een “groot, veelomvattend plan met aardig wat impact op het voorgezet onderwijs”. Dit in tegenstelling tot het vorige IHP-VO (2020), dat een stuk kleiner was.

Wat de gemeenteraad ervan vindt moet dus nog blijken, maar het college van B en W is er in elk geval blij mee. Voor de komende acht jaar is nu duidelijk hoe het college de schoolgebouwen wil aanpakken en wat het gaat kosten. 

650 extra leerlingen

Met het plan wil het college voorkomen dat het voortgezet onderwijs in de toekomst veelvuldig moeten terugvallen op noodgebouwen door te weinig klaslokalen, zoals nu bij het ISW Hoogeland. 

En de kans op een nog groter gebrek aan klaslokalen in de nabije toekomst is reëel. In de komende tien jaar komen er 650 extra leerlingen bij in het Westlands voortgezet onderwijs, met name door de groei van De Lier en Poeldijk. 

Onderwijs verandert

Het plan wil niet alleen die aanwas van nieuwe leerlingen opvangen, maar ook de schoolgebouwen laten aansluiten op onderwijskundige vernieuwingen. Het onderwijs is namelijk aan het veranderen. Niet alleen in Westland, maar in heel Nederland. Leerlingen volgen meer praktijkgerichte lessen, in alle onderwijsniveaus, waarvoor extra ruimte nodig is. Bovendien groeit de aandacht voor passend onderwijs voor hoogbegaafden en kinderen die meer hulp nodig hebben. Ook dat vraagt meer, en anders vormgegeven lokalen.

Tot slot wil het college ervoor zorgen dat de gebouwen kwalitatief goed zijn. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld over voldoende frisse lucht, een thema dat sinds corona veel speelt. In haar ambities om te zorgen voor goede ventilatie en energieneutraliteit loopt Westland vooruit op de wetgeving.

Terugblik vorig plan

Het vorige plan, de IHP-VO 2020, is succesvol uitgevoerd, stelt wethouder Goudswaard. Hij somt op: “Er is een Montessorischool opgezet, het Westland Vakcollege is gecentraliseerd, er zijn drie technotheken geopend met lessen die geënt zijn op techniek, we zijn bezig met de vervanging van gymzalen (in ‘s-Gravenzande, red.), de tijdelijke huisvesting op het Hoogeland is in gebruik genomen en we zitten in de ontwerpfase voor de Expeditie.” Dit laatste betreft het zogenoemde Tienercollege, een gefuseerde school in Poeldijk aan de Irenestraat, waar kinderen heen kunnen vanaf 0 jaar tot en met hun middelbareschooldiploma (kosten: circa 20 miljoen euro).

Nieuwe gymzalen ‘s-Gravenzande

Ook in het nieuwe plan, de IHP-VO 2024-2039, staan concrete punten die de gemeente gaat aanpakken. Vóór 2028 zijn in elk geval in ‘s-Gravenzande de nieuwe gymzalen klaar, voor ISW Sweelincklaan (Mavo en Montessori mavo/havo/vwo onderbouw) (kosten: circa 4 miljoen euro). “Dat is ook echt noodzakelijk als het om de veiligheid gaat,” aldus de wethouder.

Twee scholen naar één gebouw

Verder worden in de komende vier jaar nieuwe gebouwen voor een Vakcollege en sporthal op de nieuwe Flora Horti Campus gebouwd; een enorm project op het nu nog lege terrein van 23 hectare bij het World Horti Center (WHC), waar naast een nieuwe school ook een hub komt voor openbaar vervoer, woningen, een arbeidsmigrantenhotel en een hotel. Wat de school betreft, hierbij verhuizen twee scholen naar één gebouw: het ISW Westland Vakcollege (vmbo basis en kader) en het ISW Westland Praktijkcollege aan de Lage Woerd (PRO) (kosten: ongeveer 50 miljoen).

Onderbouw Hoogeland naar Lage Woerd

Vanaf 2028 tot en met 2031 verhuist de onderbouw van ISW Hoogeland (mavo/havo/vwo) naar ISW Lage Woerd, waar het Praktijkcollege gevestigd was dat dus eerst naar de nieuwe Flora Horti Campus verhuist. Het is nog niet duidelijk welke onderbouwgroep. Ook de kosten hiervoor moeten nog worden onderzocht. Maar door de onderbouw van het Hoogeland te verhuizen naar het leegkomende gebouw van ISW Lage Woerd, is het gebrek aan klaslokalen voor deze school op korte termijn opgelost.

Uitbreiding in ‘s-Gravenzande

In ‘s-Gravenzande, waar ook een enorme bevolkingsgroei wordt verwacht, worden ISW Gasthuislaan (havo en vwo) en ISW Sweelincklaan (Mavo en Montessori, mavo/havo/vwo onderbouw) aangepakt, nog los van de nieuwe gymzalen. Het gebouw van de Gasthuislaan is op zich in prima staat, maar moet wel iets meer lesruimte krijgen. De Sweelincklaan wordt flink gerenoveerd en ook iets uitgebreid. (Kosten: circa 19 miljoen euro.)

Frisse lucht

Bij de renovatie van de schoolgebouwen wordt gelet op de hoeveelheid frisse lucht. Hoe goed het binnenklimaat in een school is, wordt aangeduid met verschillende klassen, van D (slecht) tot A (heel goed). ISW streeft naar ‘klasse B’: “Een mooie ambitie,” aldus regiodirecteur Geert Millekamp. “Dat is plezierig genoeg.” Bij deze kwaliteitsklasse krijgen leerlingen over het algemeen geen hoofdpijn.

Totale kosten

Het totale aantal bekende kosten in het nieuwe plan voor de schoolgebouwen komt uit op ongeveer 93 miljoen euro in de komende acht jaar. Daar komen nog de kosten bij voor de verhuizing van de onderbouw van ISW Hoogeland naar Lage Woerd, die nader onderzocht moeten worden.