Ella de Munnik krijgt Doe Weer Mee! Pluim 2023 Westland

Onderwijs
v.l.n.r.: Ella de Munnik, Armand Jonker en Michel Antonisse.
v.l.n.r.: Ella de Munnik, Armand Jonker en Michel Antonisse. (Foto: Glazen Radiohuis)

Vanwege haar grote toewijding binnen Patijnenburg Westland om het thema laaggeletterdheid op de kaart te zetten, ontving Ella de Munnik afgelopen vrijdag de Doe Weer Mee! Pluim 2023 Westland uit handen van projectleider Armand Jonker en taalambassadeur Michel Antonisse van Doe Weer Mee! 

Dit gebeurde bij het Glazen Radiohuis aan het Jonkbloetplein in Den Haag Laakkwartier, waar de uitzending van 12 tot 15 september geheel ging over (het ontbreken van) basisvaardigheden zoals lezen, schrijven én rekenen ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven 2023.

Juryrapport

Op de oorkonde van de Doe Weer Mee! Pluim stond het volgende juryrapport vermeld: “Ella de Munnik zet zich binnen Patijnenburg Westland met grote toewijding in om het thema laaggeletterdheid op de kaart te zetten. Zo heeft zij een masterclass voor Westlandse werkgevers georganiseerd met als thema ‘Investeren in Taal op de Werkvloer loont’, evenals een netwerkbijeenkomst voor medewerkers binnen het Sociaal Domein (gemeente Westland, Sociaal KernTeam, Vitis Welzijn en Patijnenburg) met als thema ‘Duidelijke Taal’. Ook zorgde zij ervoor dat teams binnen Patijnenburg de workshop ‘Herkennen en Doorverwijzen van laaggeletterden’ volgen. Deze inzet wordt ontzettend gewaardeerd en de Pluim is dan ook een mooie bekroning op dit werk.”

Doe Weer Mee! Pluim

In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ van ROC Mondriaan werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt in de Week van Lezen en Schrijven aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert. Dit jaar kregen vier organisaties in respectievelijk Den Haag, Delft, Rijswijk en Westland de Doe Weer Mee! Pluim 2023.

Volwassenen

De wervingscampagne Doe Weer Mee! van ROC Mondriaan richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor meer info ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee.

Glazen Radiohuis

Rond de landelijke Week van Lezen en Schrijven (8 -15 september) werd met het Glazen Radiohuis in Den Haag extra aandacht gevraagd voor het belang van het aanpakken van laaggeletterdheid in regio Haaglanden. Van 12 tot en met 15 september stond het huis in Den Haag aan het Jonkbloetplein in het Laakwartier in Den Haag. Elke dag stond een gemeente of een onderwerp centraal. Er waren gastpresentatoren, ervaringsdeskundigen, bestuurders, wetenschappers en vertegenwoordigers van (taal)initiatieven. Vrijwilligers van verschillende maatschappelijke organisaties ondersteunen het evenement. Via de website www.glazenradiohuis.nl worden digitale bezoekers met een link naar het aanbod in hun woon-werkgemeente geleid.

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer of smartphone. In Haaglanden gaat het om 18% van de volwassenen. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben.