Deze scholen in Westland worden komende jaren gebouwd of verbouwd

Onderwijs
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Pexels)

Over een jaar of tien ziet het scholenlandschap in Westland er heel anders uit. Scholen in Naaldwijk, De Lier, ‘s-Gravenzande, Honselersdijk, Poeldijk, Monster en Wateringen gaan op de schop; er worden nieuwe scholen gebouwd, sommige scholen worden gerenoveerd en er gaan ook scholen ‘samenwonen’. 

Hieronder op een rij per dorpskern wat gemeente Westland de komende jaren allemaal gaat aanpakken.

‘s-Gravenzande

In de nieuwbouwwijk Waelpark ‘s-Gravenzande wordt een splinternieuwe school gebouwd voor de vierhonderd leerlingen van de Waalcampus. Hier zitten voorschoolse opvang en basisschool bij elkaar onder één dak: daarvoor wordt door de school samengewerkt met kinderopvangorganisatie Okidoki. De Waalcampus is nu gevestigd in een tijdelijke locatie aan de Dijckerwaal 20 in ‘s-Gravenzande, maar de bouw van het nieuwe schoolgebouw schiet al aardig op. Op 29 maart 2023 is hiermee begonnen. Naar verwachting is het gebouw klaar in de zomer van 2024, wat betekent dat de vierhonderd kinderen in het schooljaar 2024-2025 kunnen spelen en les krijgen op hun nieuwe stek. 

In het voortgezet onderwijs is er verder in ‘s-Gravenzande een tekort aan gymzalen. Daarom worden er twee nieuwe gymzalen bij ISW Sweelincklaan gebouwd.

De Lier

Ook in De Lier komt - net als in ‘s-Gravenzande - een kindcentrum, met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Molensloot heet het nieuwbouwproject, dat de Prins Willem-Alexanderschool (PWA) gaat vervangen. Deze school is nu gevestigd aan de Van Haemstedestraat 28 in de Lier. In het nieuwe schoolgebouw kunnen driehonderd leerlingen terecht. De nieuw te bouwen school biedt ruimte aan 300 leerlingen. Het betreft een kindcentrum van 0 -12 jaar, in samenwerking met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer. En ook hier kunnen kinderen naar verwachting volgend schooljaar al gebruikmaken van de nieuwe school. Wat er hierna met de locatie aan de Van Haemstedestraat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Wateringen

In Wateringen-Noord wordt binnenkort De Ontmoetingsschool gebouwd, ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in de regio (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs, Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland en West Openbaar Onderwijs - dat laatste schoolbestuur staat aan het roer). Driehonderd leerlingen kunnen hier uiteindelijk naar school gaan. In 2024 wordt het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe school klaar zal zijn; dat hangt onder andere af van hoe snel Wateringen-Noord zich ontwikkelt. Wel is bijna zeker dat de leerlingen die in het nieuwbouwgedeelte van Wateringen-Noord komen te wonen, op deze school terecht kunnen.

Honselersdijk

In Honselersdijk wordt een bestaande basisschool vernieuwd; basisschool De Hoeksteen. Hier gaan ongeveer 180 kinderen naar school. 

Poeldijk

In Tienercollege ‘De Expeditie’ worden 325 basisscholieren en 500 middelbare scholieren bij elkaar gehuisvest. Het gaat om een school die nieuw wordt gebouwd, op de plek waar nu ISW Irenestraat staat. De architect voor dit gebouw is al gekozen en de ontwerpfase gestart. Ook het geld dat ervoor nodig is, is door de gemeente toegezegd. De middelbare scholieren die nu les krijgen bij ISW Irenestraat, zullen vanwege de nieuwbouw tijdelijk ergens anders heen moeten. Ook daar heeft de gemeente - financieel - rekening mee gehouden.

Monster

De Herman Broerenschool biedt gespecialiseerd onderwijs aan kinderen van vier tot twintig jaar, met een ontwikkelingsachterstand. Deze school moest weg op hun huidige locatie per 31 juli 2023, omdat de pacht en huur waren opgezegd door de eigenaar. Ze mochten na overleg met de gemeente uiteindelijk toch iets langer blijven; tot 31 december 2023. Hierdoor is er meer tijd om te zoeken naar een ander onderkomen. Dat wordt waarschijnlijk de voormalige Ichtusschool in Monster, maar daar zijn nog wel wat ruimtelijke functionele en technische aanpassingen voor nodig.

Naaldwijk

Ook de Daltonschool in Naaldwijk heeft dringend een nieuw schoolgebouw nodig. Deze school was gevestigd aan de Savornin Lohmanstraat, maar verblijft nu op een tijdelijke locatie aan de Hoogwerf 9a. Het nieuwe schoolgebouw wordt - net als de nieuwe scholen in ‘s-Gravenzande en De Lier - een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De nieuwe school gaat De Hoogvlieger heten en kom waarschijnlijk aan de Hoogwerf bij de Theaterloods. Het zou kunnen dat er dan wordt samengewerkt met sportpark De Hoge Bomen, dat er pal naast ligt, voor het bewegingsonderwijs van de Hoogvlieger. Dan moet wel het gebouw van de schietvereniging worden verplaatst. 

Verder wordt er in Naaldwijk, bij het World Horti Center, gestart met de voorbereidingen van het Vakcollege en een sporthal op de Flora Campus.

En de onderbouw van ISW Hoogeland wordt waarschijnlijk verplaatst naar de Lage Woerd, die vrijkomt als het Vakcollege+ er is. Als de onderbouw van ISW Hoogeland naar de Lage Woerd is verhuisd, kunnen de tijdelijke leslokalen bij de school worden weggehaald.

Nieuw: De Ondernemende School

Er is nog een school die dringend behoefte heeft aan een gebouw: de Ondernemende School, een school die de Waldorfpedagogiek als basis kiest en wil starten op 1 augustus 2024 - volgend schooljaar al, dus. Als dan nog geen gebouw gevonden is, kan de start van de Ondernemende School een jaar worden uitgesteld; maar niet later dan 1 augustus 2025. Dan moet de Ondernemende School in Westland echt een feit zijn.