ISW Hoogeland worstelt met gebruik ChatGPT door leerlingen

Onderwijs
Een gastles op het ISW Hoogeland.
Een gastles op het ISW Hoogeland. (Foto: Archief)

Overal in Nederland, ook in het Westland, maken middelbare scholieren gebruik van ChatGPT. Dat blijkt uit een artikel van Volkskrant dat op 15 mei online is gepubliceerd. Hierin komt Karina de Waal, docent maatschappijleer en mentor van een 6-vwo-klas van het ISW Hoogeland aan het woord. Toen zij ontdekte dat een leerling ChatGPT had ingezet voor een toelatingstoets, wilde ze meer te weten komen over het gebruik ervan. 

Volkskrant stelt in het artikel vast dat ook andere middelbare scholen in het land gebruikmaken van ChatGPT. “Haar school zal hierin geen uitzondering zijn, veronderstelt De Waal. Die hypothese blijkt te kloppen als de Volkskrant contact opneemt met leerlingen en docenten van andere middelbare scholen in het land. Meerdere eindexamenleerlingen geven toe, meestal schoorvoetend, dat ze de hulp van ChatGPT hebben ingeschakeld voor hun toelatingstoets, ieder op hun eigen wijze,” zo schrijft de krant. 

Gelijke kansen?

Leerlingen lopen er niet mee te koop, maar gebruiken de chatbot wel. Veel docenten, van elders in het land, in het Volkskrant-artikel lijken geen tegenstander van deze gewoonte te zijn, maar benadrukken juist ook voordelen. Zo zou ChatGPT gelijke kansen bieden aan leerlingen “die geen mensen in hun omgeving hebben om op te leunen” en noemt een andere docent het “gereedschap van deze tijd”.

Naaldwijkse docent Karina de Waal vindt het echter niet eerlijk dat sommige leerlingen hun motivatiebrieven en toelatingstoetsen hebben laten schrijven door het AI-programma, en andere leerlingen het helemaal zelf hebben gedaan. “Het speelveld is hierdoor niet eerlijk geweest”, aldus De Waal tegen Volkskrant. Ze is niet alleen docent aan het ISW Hoogeland, maar doet ook onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Omdat door het ongelijke gebruik van ChatGTP volgens haar niet elke leerling met gelijke kansen een toelatingstoets aflegt, heeft De Waal melding gedaan bij de Onderwijsinspectie.

Drie van de vier

De ISW-docente staat sowieso kritisch tegenover het toenemende gebruik van de chatbot in het onderwijs. Zo zou een schoolopdracht dat ermee gemaakt is hierdoor niets zeggen over wat een leerling kan of doet. Terwijl die cijfers wél meetellen voor toelating tot een universiteit.

De Waal heeft vier leerlingen gevraagd naar hun gebruik van ChatGPT. Drie van hen bleken het programma te hebben gebruikt voor hun toelatingstoetsen. Dat was om uiteenlopende redenen: het te druk hebben om alle stof voor de toelatingstoets door te nemen, faalangst en gewoonweg ‘luiheid’. 

Karina de Waal uit in het Volkskrant-artikel haar zorgen of leerlingen - buiten 6-vwo, want die leerlingen kunnen zich volgens de docent ook zonder ChatGPT redden - nog wel zonder AI kunnen.

Er is op ISW Hoogeland nog geen beleid over hoe met generatieve AI als ChatGPT om te gaan. Dat is lastig op te stellen, omdat de ontwikkelingen hierin heel snel gaan. 

Lees het complete Volkskrant-artikel hier.