Uitbreiding Heenweg kan beginnen

Politiek
Heenweg groeit met 25%.
Heenweg groeit met 25%. (Foto: Stock)

De bouw van het nieuwe wijkje in Heenweg kan in het tweede kwartaal van dit jaar beginnen. Bewoners hebben geen bezwaren en in de commissie van dinsdag 7 februari zijn alle fracties lovend over het plan.

Met de aanleg van onder meer bouwwegen en riolering is inmiddels begonnen. Fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP Ad van Harmelen kaartte aan dat zijn fractie zich zorgen maakt over het bouwverkeer. “Heenweg heeft niet voor niets een verbod voor vrachtverkeer.” Hij wijst op scheuren in woningen die in het verleden zijn ontstaan en wijst erop dat er nog nieuwe schade kan ontstaan bij de bouw. Van Harmelen pleitte voor een snelle plaatsing van meetapparatuur. “Om juridisch getouwtrek te voorkomen.”

Binnenkort worden trillingsmeters opgehangen in Heenweg en wordt er een nul-meting gemaakt, antwoordde een ambtenaar die wethouder Ben van der Stee (Westland Verstandig, ruimtelijke ordening) ondersteunt.

In Heenweg worden 76 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 27 grondgebonden woningen, 15 huurwoningen en 34 sociale huurappartementen. Een ‘groene buffer’ vormt de scheiding tussen de wijk en het aangrenzende glastuinbouwgebied. Alle fracties zijn complimenteus over het plan.

Vragen

LPF-raadslid Peter Voskamp vroeg zich nog wel af of de appartementen niet verder in het midden van het gebied kunnen worden geplaatst. Ook plaatste hij vraagtekens bij de Hyacinthstraat en de Tulpstraat als toegangswegen naar de nieuwe wijk. En hij vroeg of het Fitpark en de Fitbox samen met de wijk worden gerealiseerd. Dat wilde ook Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig weten.

De straten worden niet aangepast voor het extra verkeer, zo luidde het antwoord op de vraag van Voskamp. Verkeersonderzoek heeft aangetoond dat de bestaande wegen het extra verkeer aankan, verklaart de ambtenaar. Van der Stee voegt daaraan toe dat de extra drukte binnen de marges valt. “Heenweg groeit met 25 procent. Dus het wordt drukker.”

Van verplaatsing van het appartementencomplex is eveneens geen sprake, omdat bewoners geen zienswijzen hebben ingediend tegen het plan. In samenwerking met de ontwikkelaar hebben bewoners van de Lugtigheidstraat hun tuinen kunnen vergroten. Daarmee is een bepaalde afstand tot het appartementengebouw gegarandeerd.

CDA-raadslid Jaco Eeltink stelde vragen over het flexibel invullen van de uitbreiding van woningen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat uitbreiding van een woning met 3 meter vergunningvrij is. Maar de ambtenaar zegt dat 4 meter vergunningvrij uitbreiden kan, omdat dat al wettelijk is geregeld.

Voorrang

Heenweggers krijgen voorrang op de woningen zegt wethouder Ben van der Stee in antwoord op vragen van verschillende commissieleden. De uitbreiding van Heenweg is er gekomen om de doorstroming in de kleine kern te bevorderen, brengt Van der Stee in herinnering.

Het Fitpark en de Fitbox tenslotte worden aansluitend op de bouw van de woonwijk gerealiseerd. De commissie heeft daarop geen vragen meer.

Vanwege de duidelijkheid en het ontbreken van bezwaren, kan de ontwikkeling definitief beginnen. De gemeenteraad hoeft zich er niet meer over te buigen; het plan gaat als ‘hamerstuk’ naar de raad. Heenweg wordt een maatje groter.