UPDATE

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023 in Westland

Politiek
Voor Westlanders valt heel wat te kiezen.
Voor Westlanders valt heel wat te kiezen. (Foto: RdH)

Op deze pagina maken we de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023 in Westland bekend. 

[UPDATE 8] De totale voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen in Westland zijn bekend. Het beeld blijft dat BBB de grootste is geworden met 22% van de stemmen, gevolgd door VVD (18%) en CDA (11,2%). Verliezen zijn er nog steeds voor Forum voor Democratie (van 24,2 % in 2019 naar 4,1 %), het CDA (van 17,1 % naar 11,2%) de VVD (van 20,8 % naar 18 %).

Lijst

Partij

Aantal stemmen

Percentage

1

Forum voor Democratie

2.118

4,1 %

2

VVD

9.348

18,0 %

3

GROENLINKS

2.243

4,3 %

4

D66

2.266

4,4 %

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1.754

3,4 %

6

CDA

5.813

11,2 %

7

PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.898

7,5 %

8

ChristenUnie

1.634

3,1 %

9

50PLUS

1.418

2,7 %

10

Partij voor de Dieren

1.321

2,5 %

11

SP (Socialistische Partij)

925

1,8 %

12

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

945

1,8 %

13

DENK

175

0,3 %

14

GOUD

138

0,3 %

15

JA21

3.955

7,6 %

Totaal aantal geldige stemmen: 51.946

Blanco stemmen: 194

Ongeldige stemmen: 132

In Westland zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten afgesloten met een opkomstpercentage van 62 %. Bij de statenverkiezingen in 2019 bedroeg het opkomstpercentage 60,43 %. 

De gemeente Westland heeft ruim 115.000 inwoners, waarvan er 84.311 gerechtigd zijn om te stemmen voor Provinciale Staten.

Het tellen van het aantal stemmen per kandidaat vindt centraal plaats op donderdag 16 maart in sporthal De Pijl in Naaldwijk. De telling is openbaar.

De gemeente maakt de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend door publicatie van het officiële proces-verbaal, zo spoedig mogelijk nadat dit is gemaakt. Naar verwachting is dat 16 maart aan het einde van de dag.

[UPDATE 7] Van zeven stembureaus moet de uitslag nog doorkomen, maar ook in Westland wordt de BBB de grootste partij. De nieuwkomer behaalde maar liefst 22,1 % van de stemmen in Westland. Tweede partij wordt de VVD met 17,6 %. De derde plek wordt ingenomen door het CDA met 11,1 %

Grote verliezers zijn Forum voor Democratie (van 24,2 % in 2019 naar 4,1 %), het CDA (van 17,1 % naar 11,1%) de VVD (van 20,8 % naar 17,6 %)

LijstPartijAantal stemmenPercentage
1Forum voor Democratie1.9214,1
2VVD8.26617,6
3GROENLINKS2.0184,3
4D662.0254,3
5Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)1.5843,4
6CDA5.21711,1
7PVV (Partij voor de Vrijheid)3.5767,6
8ChristenUnie1.5043,2
950PLUS1.2892,7
10Partij voor de Dieren1.2042,6
11SP (Socialistische Partij)8461,8
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8891,9
13DENK1550,3
14GOUD1240,3
15JA213.5867,6
16AWP voor water, klimaat en natuur5461,2
17Volt6631,4
18Belang van Nederland (BVNL)8771,9
19BBB10.35922,1
20JEZUS LEEFT580,1

[UPDATE 6] De NOS heeft tussenstanden binnen voor Zuid-Holland. Dit is een tussenstand op basis van uitslagen van 41 van de 50 gemeenten. De opkomst is 53,6 % Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 53,9 %

PartijPercentage vorigePercentage 2023
CDA7,3%5,9%
FvD17,4%3,6%
SP4,2%3,5%
VVD15,3%12,6%
D668,4%8,0%
PvdD4,5%5,0%
50PLUS4,5%3,1%
JA210,0%6,0%
PVV7,1%6,4%
BBB0,0%13,5%
BVNL0,0%1,2%
GROENLINKS9,1%9,9%
PvdA7,9%7,0%
OVERIG1,6%0,0%
CU5,6%4,2%
VOLT0,0%2,8%
AWP0,0%0,9%
SGP4,1%4,4%
JEZUS LEEFT0,0%0,1%
DENK3,0%1,7%
GOUD0,0%0,4%


[UPDATE 5] De eerste landelijke prognose is binnen: De BBB lijkt in de Eerste Kamer de grootste partij te worden volgens de exitpoll van Ipsos. De partij haalt in die polls 15 zetels. Ook de combinatie GroenLinks/PvdA haalt volgens de exitpolls 15 zetels.

[UPDATE 4] Om 19.00 uur was in Westland de opkomst voor de verkiezing van provinciale staten 49 % en voor de verkiezing van het Hoogheemraadschap van Delfland 45 %.

[UPDATE 3] De opkomstpercentages van 16.00 uur waren 32 % voor de Provinciale Staten en 29 % voor de Waterschappen

[UPDATE 2] Om 13.00 uur was de opkomst voor de Provinciale Staten 19 % en voor de Waterschappen 18 %.

[UPDATE 1] Om 10.00 uur was de opkomst voor de Provinciale Staten-verkiezingen in Westland 8%. Voor de waterschapsverkiezingen had 7% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht.

De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het waterschap is historisch gezien lager dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In 2019 stemde 60,4% van de Westlanders voor de Provinciale Staten, 55,2% voor de waterschappen. Voor de Tweede Kamer, in 2021, stemde 82,7% van de Westlanders. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was in Westland 55%.