Zuid-Holland heeft een Burgerakkoord: 360 inwoners dachten mee

Politiek
Groepsfoto van de deelnemers aan de slotconferentie van de burgerberaden G1000 Provincie Zuid Holland.
Groepsfoto van de deelnemers aan de slotconferentie van de burgerberaden G1000 Provincie Zuid Holland. (Foto: Tineke Dijkstra/Provincie Zuid-Holland)

Zuid-Holland heeft gekozen, de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn binnen, maar wat vinden de inwoners écht belangrijk? Hoe zien zij de toekomst van de provincie? En wat willen zij meegeven aan het nieuw te vormen provinciebestuur?

Provinciale Statenverkiezingen

Om daar zicht op te krijgen zijn de afgelopen maanden 360 ingelote inwoners van Zuid-Holland met elkaar in gesprek gegaan over actuele maatschappelijke vraagstukken tijdens het allereerste burgerberaad van de provincie, de G1000-Zuid-Holland. Drie aparte burgerberaden over ‘Wonen’, ‘Toekomst van het platteland’ en ‘Leefbaarheid, verkeer en vervoer’ werden in opdracht van de Provincie Zuid-Holland georganiseerd door de Stichting G1000.nu.

Mee naar coalitie-onderhandelingen

Tijdens de slotconferentie van de G1000Zuid-Holland op 25 maart hebben de deelnemers de drie Burgerakkoorden definitief vastgesteld en samengevoegd tot één Provinciaal Burgerakkoord. Dit akkoord hebben zij overhandigd aan Jaap Smit, commissaris van de koning, Fred Teeven, verkenner voor de coalitie en alle fractievoorzitters van de Provinciale Staten met het verzoek om de voorstellen mee te nemen naar de coalitie-onderhandelingen.

‘Blij met adviezen’

De Provinciale Staten hebben toegezegd te gaan kijken hoe ze de voorstellen mee kunnen nemen in het coalitieakkoord. Een aantal afgevaardigden van de G1000Zuid-Holland houdt contact met de provincie om de voortgang bij te houden. Ook de fractievoorzitters hebben aangegeven blij te zijn met deze adviezen. Tessa Beeloo, lijsttrekker van Volt: “Wij gaan ons hardmaken voor het Provinciaal Burgerakkoord en zijn bereikbaar voor contact met de afgevaardigden”.

De deelnemers reageren positief op de G1000Zuid-Holland: “Het is mooi aan dit soort bijeenkomsten dat je andere mensen tegenkomt die je dan weer dingen kunnen leren”, “Iedereen gaat gewoon met elkaar in gesprek en we kunnen echt met elkaar plannen maken” en ‘”Ik vermoed dat de provincie wel inzicht zal krijgen in wat er echt speelt bij burgers. En ik hoop ook dat de provincie hier goed mee zal doorpakken.”

Meer informatie over Burgerberaad: https://g1000zuidholland.nl.