AWP bestrijdt 1500 euro loonsverhoging voor ‘waterschapwethouders’

Politiek
Als het aan de waterschapwethouders van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt, ontvangen ze binnenkort 1500 euro meer per maand, zegt AWP.
Als het aan de waterschapwethouders van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt, ontvangen ze binnenkort 1500 euro meer per maand, zegt AWP. (Foto: Pexels)

Delflandse oppositiepartij AWP (Algemene Waterschapspartij) wijst erop dat de hoogheemraden van waterschap Delfland plannen hebben aangekondigd om hun eigen salaris met maar liefst 33% te verhogen, wat neerkomt op een maandelijkse toename van 1500 euro. Dit heeft tot verontwaardiging geleid bij AWP en mede-oppositiepartijen Water Natuurlijk (WN) en de Partij van de Arbeid (PvdA). Zij noemen de voorgestelde loonsverhoging “onbegrijpelijk”, zeker nu voor veel mensen het dagelijks leven steeds duurder en onbetaalbaarder wordt.

Het voorstel omvat volgens AWP het verhogen van de deeltijdse aanstelling van de hoogheemraden van 0,75 fte naar een volledige aanstelling van 1,0 fte. Dit initiatief is gebaseerd op een recente wettelijke verruiming die waterschappen in staat stelt om maximaal 4 fte te betalen aan hun bestuurders. Daarbij wordt echter uitgegaan van vijf ‘waterschapwethouders’ (de functie van een hoogheemraad is vergelijkbaar met die van een wethouder in een gemeente, red.) die vier dagen zouden werken, terwijl Delfland er slechts vier kent. Deze gaan nu dus officieel vijf dagen werken in plaats van vier. De voorgestelde verhoging in Delfland zou de bezoldiging met 33% verhogen, heeft AWP berekend.

“In tijden van toenemende armoede kan het toch niet waar zijn dat de hoogheemraden van Delfland zichzelf een loonsverhoging van 33% geven?”, merkt Hans Middendorp van AWP op. “Dit komt neer op 1500 euro extra per maand per persoon! In plaats van het goede voorbeeld te geven, lijkt Delfland zich af te sluiten van de realiteit.”

Niet besproken

De oppositiepartijen benadrukken dat de verhoging niet is besproken tijdens de formatiegesprekken en ook niet is opgenomen in het Coalitieakkoord. Bovendien heeft het personeel van Delfland te maken gehad met een hoge werkdruk als gevolg van onvervulde vacatures, en zij kunnen niet rekenen op een vergelijkbare salarisverhoging van 33%.

De hoogheemraden van Delfland beroepen zich op een toegenomen werkdruk als rechtvaardiging voor de voorgestelde verhoging. Echter, de oppositiepartijen beweren dat er geen overtuigend bewijs is voor deze bewering.

Landelijke verkiezingen

Op 28 september 2023 zullen de oppositiepartijen AWP, WN en PvdA een motie indienen tijdens de vergadering van waterschap Delfland, waarin wordt opgeroepen af te zien van de voorgestelde salarisverhoging van 33%. Bestaanszekerheid en financiële rechtvaardigheid zullen belangrijke thema’s worden bij de landelijke verkiezingen, en de oppositiepartijen roepen de regerende partijen VVD, BBB en CDA op om hun standpunt met betrekking tot deze drastische salarisverhoging nader toe te lichten.