2%-bezuiniging op sociale en culturele regelingen, eerste stap naar nieuwbouw Naald

Politiek
De raadzaal op de avond van de raadsvergadering over de begroting.
De raadzaal op de avond van de raadsvergadering over de begroting. (Foto: Screenshot raadsvergadering)

Gisteravond werd in de Westlandse gemeenteraad een opvallend staaltje politiek vertoond. De gehele oppositie keerde zich tegen de voorgestelde begroting voor de periode 2024-2027, terwijl de coalitiepartijen Westland Verstandig, GBW en VVD hun steun verleenden. Het resultaat: een krappe aanname van 21-18 stemmen. Een amendement om de 2%-bezuiniging op sociale en culturele regelingen te schrappen, werd niet aangenomen. Daarentegen werd wel de eerste stap naar nieuwbouw van Theater De Naald gezet.

Verschillende oppositiepartijen hadden al eerder laten doorschemeren dat ze moeite hadden met de begroting. Jenny Vermeer, CDA-fractievoorzitter, motiveerde voor de stemming: “Het is niet duidelijk waarop precies bezuinigd wordt en dat dit ook niet duidelijk is voor het college. Wij stemmen daarom met een zwaar hart, voor het eerst, tegen de begroting. En u kunt dit ook als een motie van treurnis tegen het college opvatten.”

U kunt dit ook als een motie van treurnis tegen het college opvatten

Benjamin Hofland (D66), namens GroenLinks en PvdA, deelde het gevoel van treurnis en Dave van Koppen (LPF) betoogde dat de begroting niet overzichtelijk genoeg is en het college financieel ‘niet in control’ is. Allen verbaasden zich over het feit dat maatschappelijke partners pas deze week vernamen dat hun budgetten voor 2024 met 2 procent worden gekort.

Bij de digitale stemming wezen ook ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie en de Fractie van Vliet de begroting af.

Bezuiniging van 2 procent

Op veel fronten wordt komend jaar 2% bezuinigd; ook op het budget voor maatschappelijke partners. Die reductie sluit aan bij de beslissing om in de portefeuilles van alle wethouders het budget voor komend jaar op 98 procent te stellen.

Ondanks begrip voor de bezuinigingsnoodzaak, vinden sommige fracties het onaanvaardbaar dat ook de gemeentelijke sociale en culturele regelingen in de portefeuille van wethouder Carlieke van Staalduinen worden getroffen. Het CDA diende een amendement in om de bezuiniging van 2 procent te schrappen en het budget zelfs te verhogen in 2024. Dit amendement, gesteund door de gehele oppositie, werd echter verworpen door de coalitie met een krappe 18-21 stemming.

Nieuwbouw De Naald

Een ander voorstel dat slaagde, betrof de eerste stap naar nieuwbouw voor WestlandTheater De Naald, met een voorbereidingskrediet van 350.000 euro. Alleen Westland Verstandig, ChristenUnie-SGP en Forum voor Democratie toonden terughoudendheid.

Twee appartementencomplexen

Een unaniem gesteunde motie kwam van Dave van Koppen (LPF), die al lange tijd pleit voor de bouw van twee appartementencomplexen voor starterswoningen voor Westlandse jongeren. Mede ingediend door CDA en Van Vliet, roept deze motie het college op geschikte locaties te vinden voor het realiseren van deze woontorens, waarbij wordt benadrukt dat de woningen op de lange termijn beschikbaar moeten blijven voor Westlandse jongeren/starters. Dit was de laatste motie die in stemming werd gebracht.