‘LHBTI+-inwoners van Westland voelen zich nog steeds niet veilig’

Politiek
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Pexels)

Sinds ongeveer twaalf jaar is gemeente Westland bewust bezig met LHBTI+-beleid. D66 Westland vroeg begin oktober hoe het college van B en W terugkijkt op de tot nu toe behaalde resultaten daarin. In reactie daarop zet wethouder Carlieke van Staalduinen (Westland Verstandig, o.a. Zorg en Welzijn) op een rij wat er tot nu toe allemaal gedaan is voor LHBTI+-inwoners van Westland. Helaas voelen LHBTI+-inwoners zich desondanks nog niet veilig in Westland.

Toen in 2012 het bureau Discriminatiezaken opdracht kreeg om de acceptatie van LHBTI+ te bevorderen, was de gemeente samen met Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg hierin koploper binnen Haaglanden. Deze gemeenten waren de eerste regenbooggemeenten. “Er was toen nog weinig bekend over LHBTI+ binnen de zorg, het welzijn en het onderwijs,” schrijft de gemeente. “LHBTI+-inwoners waren niet zichtbaar.”

Tien dingen

Om dat te veranderen, werden er vanaf 2012 steeds meer activiteiten georganiseerd. Het volgende heeft gemeente Westland gedaan om LHBT+-inwoners zichtbaarder te maken:

  1. Er werd gestart met voorlichting geven over LHBTI+ aan professionals, docenten en inwoners die te maken hebben met LHBTI+-personen; 
  2. Vanaf 2015 is COC Haaglanden actief in de gemeente Westland en werd er gestart met voorlichting op middelbare scholen;
  3. Op scholen werd gestart met Gender Sexuality Alliances (GSA’s), groepjes waarin LHBTIQ+-leerlingen terecht kunnen voor onderlinge steun en ondersteuning van COC Haaglanden. Inmiddels is er op de meeste VO-scholen in het Westland een GSA;
  4. In 2016 was de eerste roze ouderensalon in woonzorgcentrum de Opmaat van Pieter van Foreest in Monster;
  5. In 2018 is de eerste keer op Coming Out Day - 11 oktober - de regenboogvlag gehesen door de toenmalige wethouder Piet Vreugdenhil, samen met een LHBTI+-leerling;
  6. In 2020 is op initiatief van de Jongerenraad Westland een Plak de Vlag-actie gestart; een paginagrote advertentie in Het Hele Westland met de regenboogvlag als steunbetuiging aan LHBTI+;
  1. In 2022 heeft de Hockeyvereniging een regenboogveld aangelegd. Vitis Welzijn is vanaf het begin betrokken geweest bij de activiteiten;
  2. Er is in 2022 een LHBTI+ tienergroep opgericht (bij Vitis Welzijn, red.); 
  3. De bibliotheek houdt een spreekuur Rainbow Friends and Family Support voor familie en vrienden met vragen over LHBTI+;
  4. Er is een aparte LHBTI+-pagina gemaakt op hulpzoeker Westland: https://hulpzoekerwest land.nl/zorg-welzijn/lhbtiplus/lhbtiplus/. Deze is op 10 oktober 2023 online gegaan. 

Netwerk

De sociaal makelaars en het jongerenwerk hebben zich gericht op het opbouwen van een netwerk van verschillende organisaties die zich sterk maken voor de acceptatie van LHBTI+. Ook was de inzet om de LHBTI+-doelgroep hier zelf bij te betrekken. Steeds meer organisaties hebben zich bij het LHBTI+-netwerk aangesloten, waaronder Bibliotheek Westland, een kerk en de MBO’s. 

We zien dat LHBTI+ Westlanders het nog steeds lastig vinden om voor zichzelf uit te komen

“In de gemeente Westland wordt het steeds zichtbaarder dat het oké is om te zijn wie je bent,” schrijft wethouder Carlieke van Staalduinen namens het college. Maar: “We zien dat LHBTI+ Westlanders het nog steeds lastig vinden om voor zichzelf uit te komen, omdat ze bang zijn om niet geaccepteerd te worden binnen hun sociale omgeving. De landelijke en sociale media spelen hierbij ook een belangrijke rol.”

Niet veilig

De wethouder wijst erop dat LHBTI+-inwoners van het Westland zich nog steeds niet geaccepteerd en veilig voelen in de Westlandse samenleving: “Voor de veiligheid is het nog wel nodig om de locatie van de bijeenkomsten (van Vitis Welzijn, red.) bekend te maken, nadat een jongere zich heeft aangemeld voor de LHBTI+-tienergroep.”

Maar: “We zien wel dat we steeds kleine stappen maken in de goede richting. Het blijft daarom nodig om het beleid van regenbooggemeente voort te zetten. Het voornemen van het college is om hiermee door te gaan.” In het eerste kwartaal van 2024 zal het college met een plan hiervoor komen voor de komende jaren.