‘Geparkeerde auto’s blokkeren uitrit bij Wittebrug en kerkhof in Poeldijk’

Politiek
Geparkeerde auto's staan al langere tijd in de weg bij de uitrit in de Voorstraat.
Geparkeerde auto's staan al langere tijd in de weg bij de uitrit in de Voorstraat. (Foto: FvD Westland)

Geparkeerde auto’s bij een uitrit in de Poeldijkse Voorstraat zorgen voor een verkeersprobleem, constateert LPF Westland. Inwoners van Poeldijk attendeerden de fractie hierop. Het gaat om de uitrit bij De Wittebrug en het kerkhof, die deels door de geparkeerde auto’s zou worden geblokkeerd.

Tijdens de commissie Bestuur en Economie op donderdag 30 november gaat LPF Westland vragen stellen over dit probleem. “Inwoners van Poeldijk hebben ons gewezen op het deels blokkeren door geparkeerde auto’s van de uitrit bij De Wittebrug en het kerkhof op de Voorstraat in Poeldijk,” schrijft de fractie. “Omdat de Voorstraat eenrichtingsverkeer is, kan men vanuit de uitrit nauwelijks rechts afslaan.”


“Vanuit de uitrit kan men nauwelijks rechtsaf slaan.” - FvD Westland

Vragen

De blokkade speelt al langer. Eerder is gevraagd waarom er niet op gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld door BOA’s. LPF Westland gaat nu aan het college van B en W vragen of BOA’s ook naar blokkade van uitritten kijkt die gebruikt worden voor bewoners en bijvoorbeeld bezoekers van algemene locaties, zoals de begraafplaats in Poeldijk. Ook wil de fractie weten of er in overleg met de wegbeheerder kan worden gekeken voor een aanvullende oplossing.