Westland Verstandig: ‘Elk Westlands dorp een eigen 100-jarige boom’

Politiek
Eén oude boom is net zoveel 'waard' als honderd jonge bomen.
Eén oude boom is net zoveel 'waard' als honderd jonge bomen. (Foto: Pixabay)

Krijgt elke dorpskern in het Westland binnenkort haar eigen buurtboom met naam? Als het aan Westland Verstandig (WV) ligt wel. Een nieuw project van de Provincie Zuid-Holland heeft deze lokale fractie op een idee gebracht.

“De Provincie Zuid-Holland wil in Zuid-Holland 100 bijzondere bomen planten die meer dan 100 jaar oud kunnen worden,” licht WV toe in schriftelijke vragen aan het college van B en W. “Gezocht wordt naar plekken waar een goed gekozen boom het landschap beter kan maken. De Provincie vraagt om geschikte locaties.”

Leefklimaat

En zulke oude bomen zijn een goed idee, vindt WV: “Een oude boom is net zoveel waard als ongeveer honderd jonge bomen. Een oude boom is van grote waarde voor het leefklimaat. Een boom wordt in Nederland maar gemiddeld 35 jaar oud. Nodig is een goede start van een boom, de juiste soort en plek, voldoende ruimte.”

In de Westlandse dorpen kan hier wel plek voor worden gemaakt, denkt Westland Verstandig. “Aangeraden wordt om de (buurt)boom een naam te geven en de boom aan een Westlands dorp te verbinden op een opvallende plek. De kosten van de bomen worden betaald door de Provincie.”

‘Haast geboden’

Als het aan de fractie ligt, neemt gemeente Westland hier snel het initiatief in. Inwoners en Natuurlijk Delfland of andere natuurclubs zouden hierover mee kunnen denken, aldus WV. “Het is kort dag, dus haast is geboden!”

Met schriftelijke vragen wil WV achterhalen of het college bereid is om snel meerdere locaties aan te melden in gemeente Westland bij de Provincie en daar ook inwoners en natuurorganisaties bij te betrekken. 

Schriftelijke vragen worden over het algemeen binnen vier weken beantwoord.