Zorgen over gevaarlijke verkeerssituatie bij school in Poeldijk

Politiek
Kapotgereden bermen getuigen volgens CDA Westland van het roekeloze rijgedrag in de buurt van de Verbuch-hof.
Kapotgereden bermen getuigen volgens CDA Westland van het roekeloze rijgedrag in de buurt van de Verbuch-hof. (Foto: CDA Westland)

Na de herinrichting van het kruispunt bij De Blauwe Kreken en de Verburghlaan, maakt CDA Westland zich zorgen over de veiligheid van kinderen die naar De Verburch-hof gaan. Ondanks de verbeteringen zien ouders gevaarlijke situaties door auto’s die roekeloos langs de Verburghlaan parkeren, zelfs deels op het fietspad.

Hoewel het kruispunt onlangs heringericht is, na de start van de realisatie van De Blauwe Kreken, en het bouwverkeer is vertrokken, blijft de situatie volgens CDA Westland onveilig. Te onveilig om te fietsen, vinden veel ouders volgens de fractie. Het zou gaan om automobilisten die “op de Verburghlaan halsbrekende toeren uithalen om hun auto tussen de bomen te parkeren, soms met uitschieters naar het fietspad.”

De situatie is zo ernstig dat sommige ouders overwegen hun kinderen met de auto naar school te brengen om risico’s te vermijden. Daarom vraagt het CDA Westland het gemeentebestuur om snel actie te ondernemen.

Ze willen dat het gemeentebestuur de Verburghlaan bij de school zo inricht dat parkeren niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld door boomstammen tussen de bomen te plaatsen. Ze dringen erop aan dat dit zo snel mogelijk gebeurt, zodat kinderen veilig naar school kunnen gaan.