Honsels bedrijf eist bijna half miljoen van nalatige tulpenleverancier

Zakelijk
The Floral Connection in Honselersdijk moest bijna een half miljoen aan extra kosten maken omdat leveringsafspraken niet werden nagekomen.
The Floral Connection in Honselersdijk moest bijna een half miljoen aan extra kosten maken omdat leveringsafspraken niet werden nagekomen. (Foto: Google Maps)

In een recente gerechtelijke uitspraak heeft Rechtbank Den Haag voorlopig geoordeeld dat Tulpen.nl, een bedrijf dat zich bezighoudt met het verpakken en vermarkten van tulpen, in gebreke is gebleven bij het nakomen van een overeenkomst met The Floral Connection B.V. (TFC), een bedrijf in Honselersdijk dat bloemen en planten verkoopt, waaronder aan supermarktketens in het buitenland. Dat leverde TFC bijna een half miljoen aan extra kosten op, die het bedrijf nu op Tulpen.nl wil verhalen.

Het geschil tussen TFC en Tulpen.nl draait om een overeenkomst die op 16 september 2021 zou zijn gesloten voor de levering van 15 miljoen tulpenstelen door Tulpen.nl aan TFC. Volgens TFC is Tulpen.nl deze overeenkomst niet nagekomen, waardoor TFC zich genoodzaakt zag de benodigde tulpen elders in te kopen tegen een hogere prijs.

Overeenkomst en tekortschieten

TFC beweert dat Tulpen.nl een aanbod heeft gedaan dat TFC binnen een bepaalde termijn heeft aanvaard. Dit aanbod hield in dat Tulpen.nl 15 miljoen tulpenstelen zou leveren in de periode van week 3 tot en met week 21 van 2022. Echter, Tulpen.nl heeft deze stelen niet geleverd, waardoor TFC elders dekkingskopen heeft moeten doen tegen een hogere prijs.

Tulpen.nl voert als verweer aan dat er nooit een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen, maar dat er slechts sprake was van een uitnodiging tot onderhandelen. Daarnaast beweert Tulpen.nl dat het aanbod voorwaardelijk was, namelijk “zolang de voorraad strekt”.

Rechtbank oordeel

De rechtbank is voorlopig van mening dat er wel degelijk een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen tussen TFC en Tulpen.nl. Het aanbod van Tulpen.nl was voldoende specifiek en bevatte een termijn voor aanvaarding. TFC heeft dit aanbod binnen de gestelde termijn aanvaard, waardoor er een bindende overeenkomst ontstond. Dit blijkt uit het tussenvonnis, dat 29 november 2023 is geveld maar pas 26 maart 2024 is gepubliceerd.

Schadevergoeding

Waarschijnlijk heeft TFC recht op een schadevergoeding van Tulpen.nl ter waarde van € 461.136,78. Zoveel was het Honselse bedrijf duurder uit, dan als Tulpen.nl de stelen voor de overeengekomen prijs had geleverd, vindt de rechtbank. TFC heeft aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van het tekortschieten van Tulpen.nl extra kosten heeft gemaakt bij het inkopen van de tulpen elders. Tulpen.nl heeft vooralsnog niet kunnen aantonen dat TFC deze kosten had kunnen vermijden.

Conclusie

De rechtbank heeft voorlopig geoordeeld dat Tulpen.nl in gebreke is gebleven bij het nakomen van de overeenkomst met TFC, en dat TFC recht heeft op schadevergoeding voor de extra kosten die zij heeft moeten maken. Deze uitspraak is nog niet definitief. De rechtbank heeft de zaak beoordeeld op basis van de beschikbare informatie en argumenten van beide partijen. Echter, voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan, worden er nog verdere stappen genomen, zoals het verzamelen van aanvullend bewijs. Op 10 januari 2024 vond de volgende zitting plaats; de uitkomst hiervan is nog niet bekend. Na alle procedures zal de rechtbank uiteindelijk een definitief oordeel vellen over de vorderingen van TFC tegen Tulpen.nl.

Bron: Rechtspraak.nl.