Nieuwe aanpak ex-gevangenen in Westland moet herhaling voorkomen

Zorg
 Een coördinator neemt contact op met de gedetineerde in kwestie als deze nog in de gevangenis zit.
Een coördinator neemt contact op met de gedetineerde in kwestie als deze nog in de gevangenis zit. (Foto: Rodi.nl)

Gemiddeld komen er ongeveer 63 inwoners van Westland jaarlijks vrij uit de gevangenis, na een verblijf van minstens tien dagen. De kans dat zij opnieuw in de fout gaan is groot; ongeveer 48% van de ex-gedetineerden belandt uiteindelijk weer in de bak, blijkt uit onderzoek. Dat vindt gemeente Westland niet wenselijk. Daarom komt er een betere begeleiding voor deze groep.

Het gaat om alle gedetineerden van 18 jaar en ouder die langer dan tien dagen gevangen hebben gezeten en vanuit een gevangenis (weer) in gemeente Westland komen te wonen. “Uit onderzoek is gebleken dat juist in de eerste maanden na vrijlating de kans groot is dat de ex-gedetineerden weer de fout ingaan,” schrijft de gemeente. “Een verklaring hiervoor is de hectische en vooral onzekere periode waarin de ex-gedetineerde zich kort na vrijlating bevindt.” Zo kan er een gat in het CV ontstaan, kunnen gevangenen hun vrienden en kennissen kwijtraken en eenzamer worden. Een nieuwe aanpak moet de kans verminderen dat zij, eenmaal op vrije voeten, weer terugvallen op criminaliteit. 

Nieuwe aanpak

Hoe ziet die aanpak eruit? Een coördinator nazorg ex-gedetineerden neemt contact op met de gedetineerde in kwestie als deze nog in de gevangenis zit. Deze coördinator bepaalt - ook in overleg met een casemanager - op welke gebieden er nazorg nodig is. Hierbij kan het gaan om identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen en werk of schulden en zorg. Ook wordt de ex-gedetineerde geholpen met zijn of haar ondersteunend sociaal netwerk weer versterken en krijgen de achterblijvers - zoals familieleden, waaronder bijvoorbeeld kinderen - de nodige hulp. “Door het aanbieden van nazorg kan de gemeente het percentage recidive aanzienlijk verlagen,” stelt het college, dat zoveel mogelijk wil uitgaan van de zelfredzaamheid van de ex-gedetineerden.

Dezelfde begeleider

De nazorg komt vanuit het Sociaal Kernteam of van Exodus, een forensische zorgorganisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun naasten. Vanaf de intake heeft de ex-gedetineerde contact met dezelfde begeleider. Die helpt hem of haar om een baan of opleiding te vinden of geldzaken te regelen. Deze speciale nazorg duurt maximaal drie maanden; daarna wordt er, als dat nodig is, overgeschakeld op ‘gewone’ zorg.

76.000 euro

Hiervoor wil het college van B en W structureel 76.000 euro beschikbaar stellen vanuit personeelsbudget en beschikbare Wmo-gelden voor tweedelijns zorg en Wmo-begeleidingskosten. Na acht maanden gaat de gemeente samen met het Sociaal Kernteam en Exodus kijken hoe de aanpak eventueel verbeterd kan worden.