Voorstelling bij Pieter van Foreest inspireert tot waardevolle inzichten

Zorg
Screenshot uit trailer 'Mag ik je kussen?'
Screenshot uit trailer 'Mag ik je kussen?' (Foto: Actiz)

Op 14, 15 en 16 maart was het theater ‘Mag ik je Kussen?’ het decor voor een reeks indrukwekkende voorstellingen, speciaal georganiseerd voor het personeel van Pieter van Foreest. Een diverse groep van collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers, cliëntenraadsleden, wethouders en bestuurders van woningbouwcorporaties vulden de zalen, resulterend in een geslaagd evenement.

De voorstelling, ontwikkeld door TheaterMakers Radio Kootwijk in samenwerking met de VVT-sector, bood inzicht in de dagelijkse keuzes en dilemma’s waarmee zorgmedewerkers worden geconfronteerd. Met zes topacteurs, muziek, multimediatechnieken en een prachtig decor, bracht ‘Mag ik je Kussen?’ een eerlijke, oprechte en uitdagende kijk op de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Gesprekken

Na de voorstelling was er gelegenheid voor een kort nawoord, gevolgd door levendige gesprekken tussen de aanwezigen. De rode draad van de middag en avond was het belang van samenwerking binnen de zorgsector. In een samenleving waarin de vergrijzing toeneemt en de vraag naar zorg stijgt, werd benadrukt dat er een hernieuwde blik nodig is op de organisatie van de zorg. Het gesprek focuste op hoe zorgmedewerkers in de toekomst zelf goed voor zichzelf kunnen zorgen, zodat ze met dezelfde passie en aandacht voor hun cliënten kunnen blijven werken.

De reacties van de aanwezigen waren unaniem positief. Ze varieerden van: “Indrukwekkend” en “Dat komt wel binnen”, tot “Zo herkenbaar” en “Dat moet toch anders kunnen?” Het benadrukte de urgentie van het voeren van een dialoog over de toekomst van de zorgsector.

Ministerie

Belangrijk is dat alle waardevolle input en inzichten die tijdens de gespreksrondes naar voren zijn gekomen, worden gebundeld en overhandigd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit om een constructieve bijdrage te leveren aan het bredere debat over de toekomst van de zorg in Nederland.

Bron: Pieter van Foreest