Hondenbelasting Zaanstad blijft gehandhaafd

Algemeen
Afschaffing hondenbelasting in Zaanstad van de baan.
Afschaffing hondenbelasting in Zaanstad van de baan. Foto: Dirk Karten

ZAANSTAD – De extra uitgaven die de gemeente Zaanstad nu doet door de coronacrisis, gooien roet in het eten van de afschaffing van de hondenbelasting.

Er wordt een structureel tekort verwacht voor de meerjarenbegroting 2021-2024. In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat het college in eerdere debatten aan de raad al heeft toegezegd om een afweging te maken over het afschaffen van de hondenbelasting.

“Gezien het financiële meerjarenbeeld en de tekorten die daar zichtbaar zijn, heeft het college echter niet de financiële mogelijkheid om aan deze wensen tegemoet te komen”, luidt nu het antwoord.

Ook terugdraaien bezuinigingen subsidie-instellingen van de baan

Ook het terugdraaien van de bezuiniging op subsidie-instellingen is van de baan. Want “het college voorziet dat de gemeente de komende jaren in financieel zwaar weer komt. Vorig jaar hebben we bij de Voorjaarsnota al verschillende besparingsvoorstellen moeten verwerken om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Maar ook nu weer zien we de komende jaren tekorten ontstaan. De gevolgen van de coronacrisis zullen dit beeld nog verder verslechteren. We zullen als gemeente fundamentele keuzes moeten maken.”