Stikstofproblematiek gooit roet in snelle aanpak Guisweg

Algemeen
De alternatieven worden duidelijk in een filmpje uitgelegd op guisweg.zaanstad.nl.
De alternatieven worden duidelijk in een filmpje uitgelegd op guisweg.zaanstad.nl. (Screenshot)

ZAANDIJK – De strenge stikstofregels raken het verkeersproject Guisweg. Uit onderzoek van de samenwerkingspartners blijkt dat de twee oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid en doorstroming van kruispunt Guisweg tot een te hoge stikstofbelasting leiden bij omliggende natuurgebieden zoals Polder Westzaan. De Vervoerregio onderzoekt nu met de samenwerkingspartners gemeente Zaanstad, ProRail, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat mogelijke oplossingen om de stikstofbelasting te beperken of te compenseren.

De komende tijd worden alle maatregelen om de stikstofbelasting terug te brengen onderzocht. Zo wordt bekeken of andere stikstofbronnen in het gebied kunnen worden weggenomen, of dat schade aan de natuur kan worden gecompenseerd. Het onderzoek naar het stikstofprobleem is een ingewikkelde puzzel. Deze onderzoeksfase van het project zal dan ook langer duren dan voorzien.

Gevoelige natuurgebieden

Het project Guisweg ligt direct aan stikstofgevoelige natuurgebieden waardoor de stikstofbelasting door veranderende verkeersstromen relatief hoog is. Het gebied heeft nu al een te hoge stikstofbelasting en volgens de wet mogen de natuurgebieden er door het project niet op achteruit gaan. Vooruitlopend op de definitieve milieueffectonderzoeken zijn daarom al eerste onderzoeken gedaan naar stikstofbelasting van de twee oplossingen. Daarin laten recente berekeningen zien dat de oplossingen extra stikstofbelasting veroorzaken in de omgeving van het project Guisweg.

Verkeersveiligheid

Het belangrijkste doel van het project Guisweg is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming bij het drukke kruispunt van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. Er komt een nieuwe verbindingsweg parallel aan de A8, om het spoor met de auto ongelijkvloers te kunnen kruisen. Ook komt er in plaats van de huidige spoorwegovergang een fietstunnel in het gebied. Deze komt bij de Guisweg of bij het station Zaandijk Zaanse Schans. Fietsers hoeven dan ook niet meer het drukke kruispunt te passeren. Het projectteam streeft naar de start van de bouw in 2024. Maar net als bij veel andere grote infrastructuurprojecten, is de planning door het stikstofdossier onzekerder geworden.

Alternatieven

Alternatief 1: fietsers bij het station en behoud van A8 aansluiting. In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe onderdoorgang bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. De verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De huidige perrontunnel blijft bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken. In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 op de A8 open zoals die nu is.

Alternatief 2: fietsers en voetgangers bij de Guisweg en A8 aansluiting 2 komt te vervallen. In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Meer informatie en de rapporten zijn terug te lezen op guisweg.zaanstad.nl

Wachten, wachten en nog eens wachten voor de spoorwegovergang Guisweg.