‘Goede werkomstandigheden en een eerlijke boterham voor iedereen’

Algemeen
Burgemeester Jan Hamming ondertekent de code.
Burgemeester Jan Hamming ondertekent de code. (Foto: aangeleverd)

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming heeft namens de gemeente Zaanstad de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De Code doet een moreel beroep op de keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord, en met respect voor kwaliteit van dienstverlening, opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Gemeente Zaanstad ondertekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag

“De Code heeft geen juridische invalshoek, maar is wat ons betreft niet vrijblijvend”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Iedereen moet kunnen werken onder goede omstandigheden en een eerlijke boterham kunnen verdienen. Wij, als overheidsorganisatie, moeten bij het uitzetten van opdrachten het goede voorbeeld geven. Wij vinden het erg belangrijk dat bij inkopen specifiek rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden van de betrokken medewerkers van de leveranciers en eventuele toeleveranciers. De ondertekening van de Code onderstreept onze betrokkenheid bij dit onderwerp.”

Aanbesteding multiservice contract

Begin volgend jaar gaat Zaanstad het ‘multiservice contract’ aanbesteden. Het gaat dan over schoonmaak, catering en beveiliging in het stadhuis. Bij de aanbesteding richten partijen zich normaal gezien hoofdzakelijk op kostenverlaging, terwijl belangrijke aspecten als de kwaliteit van het werk, vakmanschap, betrokkenheid en de arbeidsomstandigheden onderbelicht blijven. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een reactie op de verharding van de marktverhoudingen en het biedt een mooi kader voor de aanbesteding.

Rol in lokale samenleving

Kees Blokland, voorzitter van de Code over de ondertekening: “Met Zaanstad treedt een volgende grote gemeente toe tot de ondertekenaars van de Code. Wij zijn daarover verheugd, want gemeenten hebben een belangrijke rol hebben in de lokale samenleving en economie. Vaak zijn schoonmakers, beveiligers of cateringmedewerkers die werken voor de facilitaire dienstverleners ook woonachtig in de regio. Dus door als gemeente verantwoordelijk opdrachtgeverschap te hanteren, dragen ze daarmee ook indirect zorg voor goede werkomstandigheden voor hun eigen burgers.”

Over de Code 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stimuleert een verantwoordelijke marktwerking die vooral de mensen op de werkvloer raakt. Inmiddels hebben meer dan 1500 organisaties deze code ondertekend als ambassadeur, waaronder vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenhuizen, hotelketens, universiteiten, overheidsorganisaties, beursgenoteerde ondernemingen en midden- en kleinbedrijf.

Het doel van de Code is dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen, en specifiek voor de mensen op de werkvloer. Hoe je dat praktisch doet, is te lezen in de Handreikingen Inkopen van Diensten, die recent zijn verschenen.