Projectteam presenteert twee opties voor veiligere spoorwegovergang Guisweg

Algemeen
Een voorbeeld van de fiets- en voetgangerstunnel bij spoorwegovergang Guisweg.
Een voorbeeld van de fiets- en voetgangerstunnel bij spoorwegovergang Guisweg. (Illustratie: Vervoersregio Amsterdam)

KOOG/ZAANDIJK - Ongetwijfeld knappe koppen bij de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben zich gebogen over de kruising van de Guisweg met de Provincialeweg en het spoor. Uw weet wel, de plek waar je als automobilist vaker voor dichte spoorbomen moet wachten dan je lief is. De organisaties presenteren nu een haalbare hoofdoplossing met twee verschillende opties als mogelijke uitkomst. 

Dit blijkt uit de aangescherpte schetsontwerpen van het projectteam, die de samenwerkingspartners op maandag 6 december vaststelden. De hoofdoplossing bestaat uit een fiets- en voetgangerstunnel onder de bestaande spoorwegovergang bij de Guisweg. De mogelijkheid voor een fiets- en voetgangerstunnel bij het station valt hiermee af. 

A8-aansluiting 3 krijgt er een op- en afrit bij in combinatie met een nieuwe verbindingsweg tussen de Guisweg (vlakbij tennisvereniging Westzijderveld) en de Provincialeweg. Er zijn twee opties haalbaar: een zogenoemde noordelijke en zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg. De samenwerkingspartners onderzoeken de komende tijd wat het effect hiervan is op het milieu, natuur en de omgeving.

Nieuwe verbindingsweg parallel langs de A8

De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. Deze nieuwe weg ligt voor een deel verdiept en sluit met een verdiepte ‘T-aansluiting’ aan op de Provincialeweg. De bestaande Guisweg bij de spoorwegovergang verandert met de komst van de nieuwe verbindingsweg in een weg voor bestemmingsverkeer.

Twee opties mogelijk

De hoofdoplossing kent twee mogelijke opties: een noordelijke en zuidelijke ligging van de verdiepte T-aansluiting op de Provincialeweg. Gecombineerd met het openhouden of afsluiten van A8-aansluiting 2 bij het skatepark. De omgeving ontvangt binnenkort een brief met een toelichting van de twee opties. Het projectteam praat binnenkort nog eens met de ondernemers in het gebied, om de mogelijke impact van het project bespreekbaar te maken.

Noordelijke ligging

In de noordelijke ligging doorsnijdt de nieuwe verbindingsweg het gebied tussen Zwembad Zaangolf en de tennisbanen van tennisvereniging KZTV. Het tennispark moet dan op een andere plek liggen. Het projectteam heeft hierover al de nodige gesprekken gevoerd met de tennisvereniging. Het zwembad kan blijven. Het verdiepte deel van de Provincialeweg ligt in deze optie noordelijker vanaf de snelweg in vergelijking met de zuidelijke ligging, waardoor A8-aansluiting 2 open kan blijven. De Sluissloot moet wel worden afgesloten, omdat de Provincialeweg daar dan nog verdiept is.

Zuidelijke ligging       

In de zuidelijke ligging gaat de nieuwe verbindingsweg langs het zwembad en de tennisvereniging. Beide kunnen dan blijven. Het verdiepte deel van de Provincialeweg ligt bij deze optie zuidelijker vanaf de snelweg in vergelijking met de noordelijke ligging. De Sluissloot kan dan open blijven maar A8-aansluiting 2 moet dicht. Het autoverkeer kan dan vanaf de nieuwe verdiepte ‘T-aansluiting’ niet op tijd genoeg ‘omhoog’ rijden. A8-aansluiting 3, die dus in beide opties een extra op- en afrit krijgt, is hier het centrale punt van en naar de snelweg.

Het projectteam onderzoekt nog een aantal extra mogelijkheden. Zoals het verbeteren van de fietsverbinding langs de oostkant van de Provincialeweg en in het verlengde van de Pellekaanstraat. En het verbeteren van de vaarverbinding Sluissloot. Eerder kwamen er geluiden vanuit de omgeving en betrokkenen over de mogelijke komst van een ‘luie trap’ voor fietsers. Het projectteam komt nu met een andere mogelijkheid, namelijk een hellingbaan aan de noordzijde van de Guisweg parallel aan de Provincialeweg. Fietsers hoeven dan geen trap op en neer om zich te verplaatsen van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel naar het noord-zuidfietspad.

Verder onderzoek naar mogelijke oplossing

De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat onderzoeken de komende tijd wat de effecten van de hoofdoplossing met de twee opties zijn op het milieu, de natuur en voor de omgeving. De resultaten hiervan komen terecht in de milieueffectenrapportage (MER). Nadat de onderzoeken klaar zijn worden de kosten van het project in beeld gebracht. Alles bij elkaar geeft dit genoeg informatie om een keuze te kunnen maken. Dan volgt het voorlopig voorkeursalternatief. Naar verwachting kan de omgeving hierop in het najaar van 2022 reageren.

Coronacrisis zorgt voor stijgende bouwkosten

Project Guisweg heeft te maken met sterk stijgende bouwkosten. Dat geldt momenteel voor alle bouwprojecten in Nederland. De prijzen van bouwmaterialen zoals hout, ijzer en kunststof zijn de laatste tijd flink gestegen. Voor de prijsstijging van bouwmaterialen zijn verschillende oorzaken. Zo is de productie in veel fabrieken een tijd lang toegeschroefd vanwege de coronacrisis. De bouwkosten voor het project Guisweg stijgen hierdoor mogelijk tot 30 miljoen euro. Het projectteam doet onderzoek naar mogelijke oplossingen.

Meer informatie en rapporten zijn terug te lezen op guisweg.zaanstad.nl.

De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt straks vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg (vlakbij A8-aansluiting 2 nabij het skatepark)
De zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.
De noordelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.