ZV De Ham zwaar teleurgesteld als grootste ‘water’klant

Algemeen
De voordeur is tijdelijk gesloten
De voordeur is tijdelijk gesloten (Foto: Rodi Media/KK)

KROMMENIE - Met de Crommenije kent Zaanstreek-Noord een prachtige accommodatie waar velen plezier beleven. Dat een zwembad onderhoud behoeft snapt iedereen wel. Dat dit na twee jaar corona-perikelen uitgerekend in de eerst daaropvolgende zomer gaat gebeuren was en is voor menig badgast een grote teleurstelling en raadsel. Het groot onderhoud van het binnenbad zal plaatshebben 11 juli tot en met 18 september. Dat stelt met name de grootste huurder van het badwater (ZV De Ham ZC) voor grote problemen. 

Door Kees Klinkenberg

Binnen de club is men druk doende een nieuw bestuur op te tuigen. Dat proces verloopt zeer voorspoedig en zal binnenkort resultaat gaan opleveren. Wim IJsseldijk is de beoogde voorzitter. Hij vertelt dat de club pas op 27 juni een mail ontvangen heeft waarin gemeld werd dat de Crommenije twee maanden tijdelijk dicht zou gaan voor groot onderhoud. “En dat verraste ons enorm. Op zich hebben we begrip voor dat onderhoud, de noodzaak van de daarbij horende sluiting en dat de zomer het meest geschikt daarvoor is.  Maar waarom zo kort voor de datum een dergelijk bericht?’

Juridische procedures

Voor het nog te benoemen bestuur - feitelijk nog slechts sfeerproevers - meteen al een stevige kluif. ‘We moesten snel handelen en daarom hebben we 12 juli een gesprek gehad met het management van de Crommenije en vertegenwoordigers van De Ham’ zo legt de kersverse preses uit.In dat bewuste gesprek is naar voren gekomen dat er rond het zwembad, De Crommenije is sinds het voorjaar van 2018 open, juridische procedures geweest zijn over de reparatie. ‘Er moest een aannemer gevonden worden die in de zomer deze klus kon klaren. Ook het management van de Crommenije wist niet eerder van de data waarop het bad gesloten moest worden en hebben belanghebbenden zo snel als mogelijk geïnformeerd.

Vandaar dat de vertegenwoordigers van De Ham voor het komende seizoen - dat in september van start gaat - alle planningen tot en meet de eerste wedstrijden al rond hadden. ‘Zowel de te huren uren badwater als de trainingen van zowel polo- als de zwemafdeling’ stelt IJsseldijk nadrukkelijk. Na het bericht over de sluiting bleef het even stil in het bestuur vanwege de problemen die er voor De Ham uit voort kwamen. Allereerst is de eerder gemaakte planning niet de hanteren van 29 augustus tot 18 september. ‘Juist deze weken zijn de belangrijkste trainingsweken in aanloop naar de competitie. Als bestuur en club dachten we alles geregeld te hebben. Iedereen zou lekker van zijn welverdiende vakantie kunnen gaan genieten.’

Zwembad twee maanden gesloten vanwege onderhoud

ZV De Ham speelt eredivisie met haar Heren, Dames en jeugdteams. Deze sporters moeten zich goed kunnen voorbereiden op een competitie willen zij al niet meteen op achterstand staan bij de start. ‘Dit geldt ook voor de zwemafdeling’ benadrukt de voorzitter. ‘Die tak kent toppers op regionaal niveau en een aantal van hen komt zelfs landelijk uit voor wedstrijden.’ Een eerste opgave werd al op 15 juli gedaan aan het management van de Crommenije. Het betrof hier de strak ingedeelde planning van het badwater. Een dergelijk schema is de leidraad om een beter overzicht te hebben op welke uren er binnen en welke uren er buiten kunnen worden gevuld. 

Het management van De Crommenije en Sportbedrijf Zaanstad zijn met dit schema actief gaan zoeken naar vrije en vrij te maken uren zowel in de Crommenije, de Zaangolf als de Slag. Dit alles met als doel dat De Ham - zij het beperkt - haar planning zou kunnen volgen. ‘Een aantal Hammers hebben zich op die uren gestort en hebben ze gevuld met polo- en zwem activiteiten. Helaas konden niet alle trainings- en wedstrijduren ingevuld worden’ klinkt de teleurstelling nog door in de stem van IJsseldijk.

Uren ingeleverd

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een concept. Zo zijn er diverse combi’s gemaakt. De Crommenije heeft bijvoorbeeld acht banen, de Slag vijf en de Zaangolf zes. ‘Het is echt een hoofdpijn dossier’ verzucht de bestuurder pur sang. ‘Niet al onze 21.5 binnen-uren die we normaal gesproken huren zijn afgedekt. Gemiddeld per week hebben we 19 uur kunnen plannen al dan niet specifiek voor De Ham. Er zijn combi-uren voor polo en zwemmen gemaakt met De Zaan en AZVD. In de ene week hebben we wel uren in de andere week niet. Er zijn nog wat activiteiten/trainingen/lessen die we in Heemskerk of Amsterdam gaan plannen en dat gaat ons dus extra badhuur kosten.’ 

Alle zwemmers en poloërs hopen van ganser harte dat het zwembad een week eerder klaar is beoogd. Dan hoeven de leden van De Ham niet meer verder te reizen dan naar Krommenie. Het heeft de betrokkenen binnen De Ham enorm verbaasd dat er in de media (NHD 7 juli) een artikel verscheen over de sluiting van de Crommenije waarin alleen gesproken werd over zwemles en vrijzwemmen. ‘Weliswaar werden er in de raadszaal vragen gesteld over lessen, maar die gingen over abonnementhouders en of die in andere baden mochten gaan zwemmen.’ Naar het zich laat aanzien hebben de volksvertegenwoordigers geen oog gehad voor de problemen die zich bij een eredivisie polo- en regionale zwemclub kunnen voordoen. 

Op naar eeuwfeest

Het is op dat moment dat de preses uitroept dat hij dit samen met zijn bestuur totaal niet begrijpt. ‘De Ham heeft in het noorden van de Zaanstreek een centrale plaats en maakt verschillende vormen van de zwemsport mogelijk voor iedereen die dat wil. De vereniging kent gedrags- en omgangsregels en heeft Veilig Sportklimaat in haar beleid geborgd. Daarnaast heeft De Ham een maatschappelijke functie en biedt talenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen op sportief maar ook op maatschappelijk vlak.’ 

Met zo’n 450 leden is De Ham een middelgrote vereniging met een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur met een dorps karakter en is op weg naar haar 100 jarig bestaan in 2024 somt Wim IJsseldijk voor de duidelijkheid op. ‘Want ik heb stellig het idee dat dit bij te weinig mensen bekend is. Zeker niet bij de volksvertegenwoordigers.’

Buitenbad via omweg bereikbaar