Een goed kompas als een levensvoorwaarde bij kanker

Algemeen
De website ging live tijdens een bijeenkomst in het Zaantheater in Zaandam.
De website ging live tijdens een bijeenkomst in het Zaantheater in Zaandam. (Foto: aangeleverd)

ZAANSTREEK-WATERLAND - De website Wegwijzer bij kanker is tijdens een bijeenkomst in het Zaantheater online gegaan. Dat gebeurde in aanwezigheid van zo’n honderdvijftig professionals uit de kankerzorg. Voor patiënten en naasten biedt de website een overzicht van actuele en betrouwbare informatie over de ziekte kanker en organisaties in Zaanstreek-Waterland die er zijn om te helpen bij het omgaan met de gevolgen. De opzet van de website is voor de enorme beschikbare hoeveelheid informatie een goed (regionaal) kompas te bieden. Zo’n website bestond verrassend genoeg nog niet.  

Schok, angst, onzekerheid, zorgen en vragen zijn het gevolg van de diagnose en behandeling van kanker. Voor de patiënt en naasten is er het zwarte gat na de diagnose kanker, maar na de ontwrichting van het leven is er de start van een nieuwe fase. Wie dan informatie en hulp zoekt komt vaak in een doolhof van informatie terecht. De overzichtelijke, regionale website Wegwijzer bij kanker wil functioneren als kompas in een digitale wereld met heel veel informatie, niet altijd actueel, niet altijd betrouwbaar.

De website is als verbindend platform ontwikkeld voor vragen van patiënten, naasten en nabestaanden over (de gevolgen van) kanker. Niet alleen de medische kant, maar over alle terreinen van het leven. De diagnose kanker heeft immers een enorme impact op het leven van patiënten en naasten. De website informeert over alle mogelijkheden van (na)zorg, hulp en ondersteuning in de regio Zaanstreek-Waterland.

Zo’n website is noodzakelijk volgens de professionals die tijdens de presentatie hun waardering met felicitaties lieten blijken. Voor het online gaan van de website is ingegaan op de zoektocht naar betrouwbare informatie over kanker en op communicatie van professionals met kankerpatiënten en hun naasten.

Directeur en projectleider Wegwijzer bij kanker Michel Daenen: “Als de ziekte kanker de koers bepaalt, is een goed kompas een levensvoorwaarde. Vanuit die behoefte aan makkelijk vindbare, betrouwbare informatie is de regionaal georiënteerde website voortgekomen. Het gaat niet om meer aanbod van informatie, maar slimme ontsluiting van actuele en betrouwbare informatie.’ De website is extra toegankelijk met naast teksten ook korte films over de diverse onderwerpen. Daenen: ‘Het is de bedoeling en verwachting dat de Wegwijzer bij kanker gaat uitgroeien tot houvast voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende zorg, hulp of ondersteuning als het om kanker gaat.”

Indeling informatie

De informatie op de website is toegankelijk gemaakt via negen onderwerpen of hoofdstukken: behoeftepeiling, zelfregie, luisterend oor, delen (lotgenoten), informatie, mentale gesteldheid, praktische ondersteuning (hulp in Zaanstreek-Waterland), vitaliteit en fysieke gesteldheid. Het belang van overzicht en betrouwbaarheid van informatie is tijdens de presentatie met een voorbeeld verduidelijkt. Wie via een zoekmachine op internet ‘kanker’ zoekt krijgt miljoenen hits, meer specifiek met bijvoorbeeld ‘borstkanker’ krijgt nog steeds honderdduizenden hits en wie ook nog eens ‘regio Waterland-Zaanstreek’ toevoegt krijgt nog steeds tienduizenden hits. 

Positieve reacties

Michel Daenen van de website is trots: “Met een topteam en uitgebreide netwerken is eerst geïnventariseerd hoe we de betrouwbare informatie met aandacht voor organisaties uit Zaanstreek-Waterland steeds actueel kunnen aanbieden. Daarna is de website gebouwd en getest. De eerste reacties van de aanwezigen zijn enthousiast en vol waardering voor de ontwikkeling van dit hulpmiddel voor mensen met kanker en hun naasten.”

De organisatie van Wegwijzer bij kanker leidt mensen op tot kundige vrijwilligers voor aanvullend persoonlijk contact met kankerpatiënten en naasten. Zo kan iedereen de hulp en ondersteuning vinden die nodig is voor zoveel mogelijk kwaliteit van leven met of na kanker. Het contact kan via telefoon 085 22 51 006, een e-mail naar mail@wegwijzerbijkanker.nl of chatten op www.wegwijzerbijkanker.nl.

De website is mede mogelijk dankzij de informatieve en/of financiële bijdragen van KWF, inloophuis Wij Allemaal, Dijklander Ziekenhuis, thuiszorg Evean, ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland), ZonMw, hzw (Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland), IPSO (Centra voor leven met en na kanker), Huis aan het Water, espria ledenvereniging, Anna’s huis, Welzijn Wonen Plus, Pisa en patiëntenorganisaties.

De organisatie achter de website Wegwijzer bij kanker is gevestigd in Purmerend.

Afbeelding